ChristenUnie wil debat over Down als ‘vermijdbaar risico’ (Nederlands Dagblad)

Carla Dik_APR155509-04-2015 17:06 09-04-2015 17:06

Medisch-technologische ontwikkelingen leiden sluipenderwijs tot een wezenlijk andere samenleving, waarin 'onvolmaakt' nieuw leven - zoals een kind met het syndroom van Down - als vermijdbaar wordt gezien. De meeste mensen overzien niet of nauwelijks de consequenties van deze tendens.

Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Zij trekt vandaag aan de bel bij minister Edith Schippers (Volksgezondheid) naar aanleiding van pleidooien van medici om de NIP-test voor alle zwangere vrouwen beschikbaar te maken.

Lees verder op de website van het Nederlands Dagblad (€).


Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP)  aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de NIP-test

1. Kent u het bericht ‘Downtest alle zwangeren nabij’? Wat vindt u van dit bericht? [1]

2. Wilt u onderzoek doen naar de maatschappelijke gevolgen van NIPT? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt dit onderzoek ingang gezet?

3.Bent u met ons van mening, dat wanneer de NIPT standaard aangeboden wordt, het ook vanzelfsprekender wordt in de samenleving om op het syndroom van Down te screenen? Bent u met ons van mening dat dit onwenselijk is?

4. Bent u met ons van mening, dat een zwangere en haar partner nooit, omwille van besparing op kosten van de zorg voor gehandicapten, of van een afnemende tolerantie voor ouders die ‘willens en wetens’ een gehandicapt kind hebben gekregen, een zwangerschap zouden moeten afbreken? Wat gaat u doen om dit te voorkomen?

5. Op welke wijze betrekt u de waarschuwingen uit het rapport van de Gezondheidsraad (“NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening”) in uw beleid, dat de voordelen van betere screening ook nadelig kunnen uitpakken: zwangeren die zich door hulpverleners en omgeving onder druk gezet voelen, minder informatie, minder keuze, meer zwangeren of paren die onvoorbereid voor een lastige beslissing komen te staan, meer zwangeren die mogelijk ook later spijt hebben van onvoldoende overwogen keuzes?

7. Wat zijn de meest recente cijfers van het percentage vrouwen dat hun zwangerschap afbreekt, nadat zij weten dat hun kindje het syndroom van Down heeft?

8. Kunt u uiteenzetten wat het normatieve kader is rondom de NIPT in onze buurlanden?

9. Is er sprake van proportionaliteit bij de NIPT?  Wordt hierin wel voldoende meegewogen dat er ook belangrijke nadelen verbonden zijn aan deze test, terwijl er geen wezenlijke behandelingsopties tegenover staan?

10. Kunt u het internationale onderzoek waarop in het krantenartikel wordt gedoeld naar de Kamer sturen?[1] Bron Trouw, 4 april

Labels
Abortus
Carla Dik
Tweede Kamer
Volksgezondheid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil debat over Down als ‘vermijdbaar risico’ (Nederlands Dagblad)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > april

Geen berichten gevonden