ChristenUnie wil hoorzitting met burgemeesters, vluchtelingenorganisaties en kerken over tekentafeloplossing coalitie

APR_5100woensdag 22 april 2015 17:47

De ChristenUnie is kritisch over de vijfstedenoplossing waar VVD en PvdA elkaar in gevonden hebben. De oplossing lijkt strijdig met de bed-bad-brood-uitspraak van de Raad van Europa. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Na elf dagen vergaderen komt de coalitie met een tekentafeloplossing die niets met de werkelijkheid van doen heeft. Dit is geen oplossing voor de schrijnende problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar een oplossing voor een coalitieprobleem.” Voordewind wil nog voor het Kamerdebat hierover een hoorzitting met burgemeesters, vluchtelingenorganisaties en kerken om van hen te horen of zij met deze oplossing uit de voeten kunnen.

In de gekozen oplossing wordt voorzien in een tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf steden. Het is de bedoeling dat uitgeprocedeerde vluchtelingen binnen enkele weken doorstromen naar een vertrekcentrum. Voordewind: ,,Het coalitie ontkent de kern van het probleem: namelijk het ontbreken van een sluitend asielbeleid waardoor sommige uitgeprocedeerde asielzoekers simpelweg niet kunnen vertrekken door de weigering van ambassades of vanwege het oorlogsgeweld in het land van herkomst. Het is wachten op nieuwe groepen mensen die over de straat zwerven of in de illegaliteit duiken.”

Vorige week heeft de Kamer – met steun van de PvdA – de motie Voordewind/Voortman aangenomen waarin de regering wordt verzocht de aanpak van de Pauluskerk over te nemen. In de opvang die daar wordt geboden, wordt van de uitgeprocedeerde vluchteling niet gevraagd zich bij voorbaat te conformeren aan vertrek. Toch keren er vanuit de Pauluskerk met succes tientallen vreemdelingen terug naar het land van herkomst en krijgen enkelen alsnog een verblijfsstatus. Het beleid wat nu door het kabinet wordt voorgesteld staat daar haaks op. Voordewind: ,,Deze motie zal een belangrijk ijkpunt blijven waarop we de PvdA scherp zullen houden.”

 

Labels
Asiel
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2015 > april

Geen berichten gevonden