ChristenUnie, VVD en CDA willen opheldering over komst sjeik naar Eindhoven

segers-banner-2-944x390dinsdag 28 april 2015 17:27

ChristenUnie, VVD en CDA willen actie van het kabinet in verband met de komst van een omstreden sjeik naar Eindhoven. Tweede Kamerleden Segers, Potters en Omtzigt willen onder andere van het kabinet weten waarom deze sjeik een visum heeft gekregen. "Dit is de zoveelste keer dat er in Nederland een omstreden islamitische spreker wordt gevraagd die in het buitenland bekend staat om haatzaaien," stelt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.

Segers: "Ik vind dat het kabinet meer moet doen om te voorkomen dat dit soort lieden hier een vrije podium kunnen krijgen. Er is een database van haatpredikers aangekondigd, ik wil weten of die al operationeel is. Nederland is een land met veel vrijheid, maar voor haatzaaien mogen we geen podium bieden."

Kamerleden Segers, Potters en Omtzigt stelden de volgende vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een omstreden sjeik naar Eindhoven komt.

 1. Bent u op de hoogte van de komst van sjeik Aaid al-Qarni naar Nederland?
 2. Heeft deze sjeik een visum ontvangen? Zo ja, is die beslissing rechtmatig genomen? Op welke gronden? Is er afstemming geweest tussen Buitenlandse Zaken, NCTV en het ministerie van SZW n.a.v. de visumaanvraag? Zo ja, welke en wat waren de conclusies? Ben u bereid het visum in te trekken?
 3. Is de openbare orde in deze casus in het geding? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 4. Heeft u overleg gehad met de burgemeester van Eindhoven over deze casus? Zo ja, waarover? Zo nee, waarom niet?
 5. Klopt het dat Sjeik Aaid al-Qarni een inreisverbod heeft voor de Verenigde Staten en Frankrijk?
 6. Is er contact geweest met de Verenigde Staten of Frankrijk over of naar aanleiding van de komst van deze sjeik? Zo ja, heeft dat contact aanleiding gegeven tot concrete maatregelen?
 7. Wordt informatie over personen met een inreisverbod tussen Nederland en andere landen uitgewisseld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt met deze informatie gedaan?
 8. Is de lokale islamitische gemeenschap die deze sjeik heeft uitgenodigd gewezen op het feit dat deze sjeik een inreisverbod heeft in twee verschillende landen? Is er op een andere wijze contact geweest met deze gemeenschap en zo ja, waarover?
 9. Kunt u in algemene zin aangeven welke mogelijkheden u heeft om een inreisverbod op te leggen aan personen? Bent u bereid, in navolging van de VS en Frankrijk, een inreisverbod in te stellen voor sjeik Aaid al-Qarni?
 10. Welke mogelijkheden heeft u om via de visumplicht op te treden tegen de verheerlijking van geweld door predikers?
 11. Welke mogelijkheden heeft u om sjeiks die de gewelddadige jihad verheerlijken te weren?
 12. Is de database met haatpredikers al operationeel? Zo ja, sinds wanneer, zo nee waarom niet?
 13. Hoeveel mensen staan gesignaleerd in deze database?
 14. Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?
Labels
Gert-Jan Segers
Islam
Veiligheid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie, VVD en CDA willen opheldering over komst sjeik naar Eindhoven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > april

Geen berichten gevonden