"Problemen pgb moeten zo snel en goed mogelijk worden opgelost"

carla-dik-banner-2-944x39004-06-2015 22:46 04-06-2015 22:46

De ChristenUnie wil dat de problemen met het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget zo snel en goed mogelijk worden opgelost. In dat belang wil de ChristenUnie staatssecretaris Van Rijn de kans geven deze moeilijke opdracht uit te voeren. Daarom steunde de Tweede Kamerfractie een motie van wantrouwen uiteindelijk niet. Kamerlid Carla Dik-Faber zag vandaag een andere houding van Van Rijn.

Dik-Faber: "De ChristenUnie heeft lang en intensief gedebatteerd met staatssecretaris Van Rijn over de problemen met het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget, waarmee de pgb-betalingen van mensen die daar recht op hebben moeten worden voldaan. Voor veel mensen heeft de invoering van het trekkingsrecht gezorgd voor een persoonlijk drama. De verhalen die ons bereikten van mensen die zien dat het pgb niet wordt betaald, die tegen een muur van instanties oplopen en die zich afvragen of ze nog wel geholpen gaan worden, grepen en grijpen ons aan. De rooskleurige toon van de brieven die de staatssecretaris eerder aan de Tweede Kamer stuurde, is ons in het verkeerde keelgat geschoten.

In het debat hebben we de problemen van budgethouders en hun zorgverleners voorop gesteld. We maken ons veel zorgen over de groep mensen met ‘niet betaalbaar gestelde’ declaraties. Die moeten nu zo snel mogelijk worden opgespoord en betaald. Ook hebben we stilgestaan bij de vraag hoe het systeem eenvoudiger kan worden ingericht, zodat budgethouders weer de regie krijgen. Daar is het ons om te doen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag voor het eerst duidelijk erkend dat zaken niet goed zijn gegaan. In het debat gaf hij aan dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt en dat – met de kennis van nu – uitstel van invoering beter was geweest. De pijn die er is, is op tafel gekomen. De staatssecretaris is hiervoor verantwoordelijk en hij heeft dat ook erkend. Daarin heeft de staatssecretaris vandaag een andere houding laten zien.

De ChristenUnie ziet dat het trekkingsrecht nog lang niet op orde is, maar dat er hard wordt gewerkt om het systeem te verbeteren. De gemaakte fouten worden erkend en worden stap voor stap hersteld.

We willen dat dit nu met kracht wordt voortgezet, zodat de problemen waar budgethouders en hun zorgverleners tegenaan lopen zo snel en goed mogelijk worden opgelost. In dat belang willen we de staatssecretaris de kans geven deze ongelooflijk moeilijke klus te klaren."

Labels
Carla Dik
Volksgezondheid

« Terug

Nieuwsarchief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden