“Beloofde investering in onderwijskwaliteit na invoering leenstelsel blijft uit”

carola-schouten-banner-2-944x39020-06-2015 15:45 20-06-2015 15:45

Verschillende oppositiepartijen zijn zeer kritisch over de opbrengsten van het leenstelsel die bij de invoering door minister Bussemaker zijn beloofd. Op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten stellen ChristenUnie, SP, CDA en SGP vragen aan de minister over de opbrengsten voor het hoger onderwijs, die veel lager lijken te zijn dan eerder toegezegd.

Bovendien duurt het langer voor het budget voor het hoger onderwijs beschikbaar komt, waardoor studenten die komend jaar hun basisbeurs kwijtraken, niet profiteren van de investeringen die daar tegenover zouden staan.
De vereniging van universiteiten VSNU becijferde dat in plaats van 1 miljard extra budget voor het hoger onderwijs, pas over lange tijd jaarlijks 620 miljoen in het hoger onderwijs terecht komt. Dat niveau is over tien jaar bereikt, terwijl tot 2023 helemaal geen extra overheidsgeld naar de kwaliteit van het onderwijs gaat. In plaats daarvan worden de universiteiten zelf gevraagd de komende jaren 200 miljoen in kwaliteitsverbetering te steken. En ook die belofte is schimmig, aangezien een aantal instellingen helemaal geen investeringen kan doen. Bovendien is dit vaak lastig te controleren: medezeggenschapsraden krijgen niet altijd inzicht krijgen in de gedane investeringen.

“Het vermoeden dat we bij de behandeling van het wetsvoorstel hadden, wordt nu bevestigd. De komende jaren komt nauwelijks of misschien zelfs geen geld vrij voor de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs,” concludeert ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. “De minister beloofde dat studenten die komende zomer hun basisbeurs verliezen, er extra kwaliteit voor terugkrijgen. Daar komt de komende tien jaar nauwelijks iets van terecht.”

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '“Beloofde investering in onderwijskwaliteit na invoering leenstelsel blijft uit”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden