"Bij zingevingsvragen van ouderen is luisterend oor nodig"

mantelzorg-bannerwoensdag 24 juni 2015 13:54

Carla Dik-Faber wil van staatssecretaris Van Rijn weten hoe hij een impuls gaat geven aan vrijwilligersnetwerken die ouderen een luisterend oor bieden als zij verder nergens naar toe kunnen. Volgens het ChristenUnie-Kamerlid is het belangrijk dat ouderen een plek hebben waar zij terecht kunnen met zingevingsvragen.

Gevoelens van eenzaamheid en overbodigheid kunnen leiden tot het ervaren van een ‘voltooid leven’, stelt Dik-Faber in haar schriftelijke vragen aan de staatssecretaris, terwijl aandacht vanuit bijvoorbeeld vrijwilligersnetwerken een doodswens kan omzetten in levenslust. “Bent u net zo enthousiast als ik over deze vrijwilligersnetwerken?”, vraagt Dik-Faber.

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber sprak eerder in een radio-uitzending van EO ook al over zingevingsvragen van ouderen en het ondersteunen van hen daarbij. Beluister dit fragment hier terug.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut ‘Gezien en gehoord’ blijkt dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in zingevingsnetwerken ongeveer 1,50 euro oplevert aan besparing op zorgkosten.

Hieronder de vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vrijwilligersnetwerken die zingevingsvragen van ouderen oppakken

  1. Kent u het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut ‘Gezien en gehoord’ en het nieuwsbericht ‘Aandacht zet doodswens om in levenslust’?
  2. Bent u met mij van mening, dat het belangrijk is dat ouderen een plek hebben waar zij terecht kunnen met zingevingsvragen?
  3. Herkent u, dat gevoelens van eenzaamheid en overbodigheid kunnen leiden tot het ervaren van een ‘voltooid leven’? Zo ja, wat vindt u hiervan?
  4. Bent u net zo enthousiast als ik over de vrijwilligersnetwerken, die op verschillende plekken door het land ontstaan en die ouderen een luisterend oor bieden als zij verder nergens naar toe kunnen? Hoeveel van deze vrijwilligersnetwerken zijn er inmiddels opgericht?
  5. Bent u het met mij eens, dat het van belang is dat deze netwerken een plek moeten krijgen in de lokale sociale structuur? Op welke wijze wilt u deze netwerken een impuls geven?
  6. Hoe duidt u de conclusie uit het Verwey-Jonker onderzoeksrapport, dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in zingevingsnetwerken een besparing oplevert aan zorgkosten van 1,40 tot 1,60 euro? Op welke wijze betrekt u deze conclusies in uw beleid?
  7. Wilt u deze vragen ruim voor de begrotingsbehandeling van VWS beantwoorden?
Labels
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op '"Bij zingevingsvragen van ouderen is luisterend oor nodig"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden