Veel amendementen ChristenUnie bij behandeling Omgevingswet

carla-dik-banner-2-944x39003-07-2015 11:54 03-07-2015 11:54

Bij de behandeling van de Omgevingswet heeft de Tweede Kamer elf amendementen aangenomen van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Zo diende ze met PvdA-collega Albert de Vries twee moties in om scherpere normen vast te leggen voor de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. “Mensen met een beperking bevinden zich niet alleen in woningen en gebouwen, maar moeten zich ook daartussen kunnen voortbewegen,” schrijft Dik-Faber in één van haar amendementen.

Door een ander amendement kunnen burgers bij het starten van een burgerinitiatief als alternatief voor een groot project vragen om advies van een onafhankelijke deskundige. Dik-Faber: “Zo krijgen burgerinitiatieven een serieuze kans”. Weer een ander amendement verplicht de overheid om bij grotere projecten niet alleen achteraf te verantwoorden hoe met de participatie van belanghebbenden is omgegaan, maar dat ook vooraf een participatieplan vast te leggen.

Tenslotte is een motie van de ChristenUnie aangenomen die de regering oproept afspraken te maken over hogere eisen voor duurzaamheid in de bestaande bouw. Dik-Faber: “Er zijn meer kansen om in de bestaande bebouwing te verduurzamen, bijvoorbeeld door mensen er bij het plaatsen van een dakkapel op te wijzen hoe ze daar omheen goede isolatie kunnen laten plaatsen.”

In de Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke projecten, bouw en inrichting van de openbare ruimte ondergebracht die nu verspreid staan over meer dan twintig wetten. Vandaag stemde de Kamer over de kern van het wetsvoorstel. De komende twee jaar zal de wet in een aantal stappen worden uitgebreid. Daarnaast worden ook meer dan 120 besluiten gebundeld in 4 nieuwe besluiten die de regels van de Omgevingswet uitwerken in concrete normen voor bijvoorbeeld geluid, waterveiligheid en luchtkwaliteit. Uiteindelijk zal de wet op 1 januari 2018 ingaan.

Zoals de Omgevingswet veel verschillende regels bundelt, worden straks ook verschillende visiestukken van gemeenten gebundeld. Door wederom een ChristenUnie-amendement moeten gemeenten vanaf 2018 één omgevingsvisie hebben, die de huidige structuurvisies, milieuvisies en mobiliteitsplannen bundelt. "Voor burgers is het belangrijk te weten wat de plannen van de gemeente op de lange termijn zijn. De kracht van de Omgevingswet is dat er integraal wordt gekeken naar de fysieke leefomgeving en niet alleen naar deelonderwerpen zoals mobiliteit, milieu of natuur. Dat moet ook gelden voor de omgevingsvisies van gemeenten."

Labels
Carla Dik
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Reacties op 'Veel amendementen ChristenUnie bij behandeling Omgevingswet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > juli

Geen berichten gevonden