ChristenUnie: krimp melkveehouderij zure boodschap

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema04-03-2016 10:21 04-03-2016 10:21

De ChristenUnie vindt de boodschap dat krimp van de melkveehouderij nodig is om weer onder het fosfaatproductieplafond te komen een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders die al sinds juli vorig jaar in onzekerheid zitten. "Een hard gelag," vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.

Tweede Kamerlid Dik-Faber: “Al jaren wordt er gesproken over hoe het verder moet met de melkveehouderij na het vervallen van het melkquotum. We hebben iets meer dan een jaar geleden nog de Wet verantwoorde groei melkveehouderij aangenomen en nu blijkt dat een krimp van 8% nodig is. Dit is vooral een hard gelag voor de vele middelgrote familiebedrijven die niet verantwoordelijk zijn voor het nationale fosfaatoverschot. Het is jammer dat de coalitie er zo lang over heeft gedaan om met een voorstel te komen. In de tussentijd zijn de grote kapitaalintensieve bedrijven flink gegroeid, waardoor nu deze drastische maatregelen nodig zijn.” 

Dik-Faber is blij dat de extensieve, grondgebonden bedrijven worden gecompenseerd voor de generieke afroming die nodig is om onder het fosfaatplafond te komen, waar de ChristenUnie altijd voor heeft gepleit. Dik-Faber: "Ook moet er ruimte zijn om specifieke knelgevallen tegemoet te komen. Veel zal afhangen van de details van deze knelgevallenregeling, maar het is wel duidelijk dat veel bedrijven koeien zullen moeten wegdoen om aan de verplichtingen te voldoen."

De ChristenUnie heeft nog veel vragen over de specifieke invulling van het fosfaatrechtenstelsel, bijvoorbeeld over de wijze waarop rechten verhandeld gaan worden. Door dit aan de vrije markt over te laten, zijn rechten straks alleen betaalbaar voor kapitaalkrachtige intensieve bedrijven, waardoor gezinsbedrijven het nakijken hebben. De vraag is ook of het voor de Europese Commissie voldoende is dat Nederland pas weer in 2018 onder het plafond wil zitten. Ook wil de ChristenUnie garanties dat de huidige derogatie van kracht blijft en dat er vanaf 2018 opnieuw derogatie verleend gaat worden. 

De komende tijd wil Dik-Faber met melkveehouders in gesprek gaan over de voorstellen, om te kijken waar mogelijkheden liggen om de meeste pijnlijke effecten te verzachten.

Labels
Carla Dik
Landbouw

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: krimp melkveehouderij zure boodschap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > maart

Geen berichten gevonden