Kamer steunt ChristenUnie - Stop op financiering moskeeën uit onvrije landen

20160204-CU-TweedeKamerfractie-hires-670322-09-2016 22:57 22-09-2016 22:57

De Tweede Kamer steunt het ChristenUnie-initiatief om de financiering van moskeeën vanuit onvrije landen te stoppen.

Een meerderheid steunt een motie van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die hij daartoe samen met de VVD indient. Het geven van geld aan religieuze instellingen in Nederland vanuit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, waar het verboden is om een Bijbel te hebben of een kerk te bouwen, wordt daarmee aan banden gelegd.
 
Deze landen, of organisaties uit die landen, zijn vaak grote financiers van onder andere moskeeën in Nederland en bepalen vaak de gang van zaken in deze instellingen. Daarmee hebben zij grote invloed op de mensen die zulke religieuze instellingen bezoeken.
 
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,De ChristenUnie wil dat een einde komt aan het importeren van onvrijheid. Hier is geen plaats voor religieuze instellingen met waarden die haaks staan op onze democratische rechtsstaat. Godsdienstvrijheid is een van de grote vrijheden van ons land en die beschermen we. Landen met een vrijheid zoals wij die kennen, geven we de vrijheid om kerken en andere ideële organisaties te steunen. Maar landen waar vrijheid beperkt of afwezig is, krijgen wat de ChristenUnie betreft ook hier niet de vrijheid om geestverwanten financieel te ondersteunen. Vrijheid en wederkerigheid zijn daarbij het uitgangspunt.”
 
Motie buitenlandse financiering moskeeën
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat financiers uit onvrije landen met geldstromen proberen zeggenschap te krijgen over religieuze instellingen in Nederland, zoals soms bij moskeeën gebeurt;
 
constaterende dat in deze onvrije landen geldende waarden haaks staan op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting;
 
verzoekt de regering in het, mede naar aanleiding van de uitkomsten van het WODC-onderzoek nog te ontwikkelen beleid aangaande dit punt, geen financiering toe te staan van instellingen vanuit landen die zelf geen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting kennen,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Segers
Zijlstra

« Terug

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari