Nijhoff: Te gek voor woorden

donderdag 19 juni 2008 11:33

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Zeker voor potentieel te onderdrukken minderheden. Voor wie anders waren de ‘rechten van de mens’ ooit bedoeld? Voor de machthebbers hoef je niet op papier te zetten dat ze allerlei vrijheden hebben. Het zijn vrijheden van ieder mens. De nadruk valt op ‘ieder’. Vrijheden – speciaal voor wie zonder beroep op deze vrijheid in de verdrukking zou kunnen komen.

Maar let op. Deze ‘vrijheid van meningsuiting’ geldt in de ogen van de gemiddelde, verlichte Nederlandse columnist (m/v) slechts voor een selectie aan meningen. Uiteraard heb je de vrijheid meningen te uiten die buiten deze selectie vallen. Maar dat komt je dan te staan, nee, niet op verbrand worden, dat doen wij, beschaafd als we zijn, niet meer, maar op afgebrand worden. Immers, wij verstikken elkaar dan gewoon met woorden. Wie de meerderheid van de media bezet, bezit immers de macht, de waarheid en de toekomst?

Er zijn dus twee typen meningen in Nederland: vanzelfsprekende (toelaatbare) en bizarre (eigenlijk ontoelaatbaar, maar juridisch tolerabel). Om de selectie aan toelaatbare meningen duidelijk maken volgen hieronder een aantal paren opvattingen. Zonder moeite zal de oplettende lezer kunnen aankruisen welk van de meningen zonder gevaar voor afbranden geuit mag worden, en welke mening uiteraard te gek voor woorden is; particuliere gekkigheid, waar je anderen niet mee moet lastig vallen. Om het niet te eenvoudig te maken is de volgorde van de twee typen meningen per paar onvoorspelbaar wisselend. Bovendien is niet per paar één van de twee meningen bedoeld als officiële mening van de ChristenUnie. Eerder kan men de categorie eigenlijk-ontoelaatbare meningen wellicht wat algemeen als ‘conservatief’ bestempelen, als men een etiket zoekt.

 

1a. In landelijke politiek kan men het beste uitgaan van het feit of de aanname dat God niet bestaat.

1b. In landelijke politiek kan men het beste uitgaan van het feit of de aanname dat God bestaat

 

2a. Op bijzondere scholen behoort men evolutie als standaard-opvatting over te dragen.

2b. Op openbare scholen behoort men schepping als rivaliserende opvatting te noemen.

 

3a. Het doden van embryo’s, door abortus of bij selectie, valt onder het gebod ‘gij zult niet doodslaan’.

3b. Het doden van embryo’s, door abortus of bij selectie, valt niet onder het gebod ‘gij zult niet doodslaan’.

 

4a. Het ligt voor de hand in humanitaire waarden de inwerking te zien van het christendom op onze cultuur.

4b. Het is arrogant in humanitaire waarden de inwerking te zien van het christendom op onze cultuur.

 

5a. Het nastreven van seksuele gemeenschap in het kader van puberaal experimenteergedrag is niet normaal.

5b. Het nastreven van seksuele gemeenschap in het kader van puberaal experimenteergedrag is normaal.

 

6a. Het is wenselijk dat ouders van pasgeborenen dagopvang, zo mogelijk drie jaar, niet uitbesteden aan derden.

6b. Het is ouderwets dat ouders van pasgeborenen dagopvang, zo mogelijk drie jaar, niet uitbesteden aan derden.

 

7a. In moderne samenlevingen is het benoemen van homoseksueel gedrag als ‘abnormaal’ discriminatie.

7b. In moderne samenlevingen is het benoemen van homoseksueel gedrag als ‘abnormaal’ geen discriminatie.

 

8a.  De ‘verzuilde’ opzet van de Nederlandse Publieke Omroep moet Nederland andere landen aanbevelen ter versterking van de vrijheid van meningsuiting.

8b. De ‘verzuilde’ opzet van de Nederlandse Publieke Omroep moet Nederland zo snel mogelijk achter zich laten.

 

9a. Wanneer de SGP vrouwen geen passief kiesrecht wil geven, is dat geen moreel verwerpelijke discriminatie.

9b. Wanneer de SGP vrouwen geen passief kiesrecht wil geven, is dat moreel verwerpelijke discriminatie.

 

Het nauwelijks mogen uiten van de eigenlijk-ontoelaatbare meningen lijkt een verschijnsel van collectieve psychische dwang. Grote vraag is: vanwaar de explosieve reacties op dergelijke meningen? Er hangen een aantal open zenuwen in de moderne vrije gesprekruimte. Heeft een imperialistisch hyper- of neocalvinisme deze open zenuwen aan zichzelf te wijten? Of houden hyper-individualisten uit zelfbescherming iets in stand – vooral zichzelf – tegenover een vijandsbeeld dat zelfs bij een kabinet dat ook enige soorten christenen omvat, niet meer met de werkelijkheid correspondeert? Of hebben beide groepen boter op hun hoofd?

Hoe het zij, het is te gek voor woorden wanneer dit smoren van serieus debat zonder enige kritische reactie gewoon voortduurt. Als moslim zou je ervan gaan radicaliseren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari