Status Iraanse christen

Ed Anker_Ruben Timman_top2.jpgzaterdag 05 juli 2008 11:31

Een motie van Tweede Kamerlid Ed Anker over de positie van Iraanse christenen is op de laatste Kamerdag voor het zomereces aangenomen. Met een meerderheid heeft de Tweede Kamer hiermee de wens uitgesproken dat in Nederland bekeerde Iraanse christenen onder dezelfde voorwaarden een verblijfsvergunning moeten krijgen als in Iran bekeerde christenen. De staatssecretaris heeft beloofd spoedig met een uitwerking van deze motie te komen.

Voorheen was het zo dat alleen Iraniërs die zich al in hun eigen land tot het christendom hadden bekeerd en naderhand vluchtten, om die reden in Nederland recht hadden op een verblijfsvergunning.

Volgens Ed Anker lopen ook later in Nederland bekeerde Iraniërs reëel gevaar bij een gedwongen terugkeer naar hun geboorteland. In Iran geldt afval van de islam als een ernstige zaak. Op dit moment ligt er bij het Iraanse parlement zelfs een voorstel bij afvalligheid de doodstraf te voltrekken. Ed Anker vindt het ,,écht onverantwoord'' bekeerlingen naar Iran terug te sturen.

 

De motietekst

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende, het huidige ambtsbericht inzake Iran meldt dat met name tot het christendom bekeerde voormalige moslims een zeker risico lopen en dat de problemen verband kunnen houden met afvalligheid van de islam, dan wel met bekeringsactiviteiten;

 

Overwegende, dat asielverzoeken van Iraanse christen-asielzoekers op grond daarvan individueel worden beoordeeld, waarbij er vanuit wordt gegaan dat Iraanse christen asielzoekers behoren tot een groep die bijzondere aandacht vraagt en ten aanzien waarvan om die reden minder eisen worden gesteld voor de aannemelijkheid van het individuele asielrelaas;

 

Constaterende, dat ten aanzien van Iraanse vreemdelingen die in Nederland zijn bekeerd tot het christendom echter geldt dat de nieuwe geloofsovertuiging geen zelfstandige grond oplevert voor een asielvergunning;

 

Overwegende, dat het klimaat in Iran voor bekeerde moslims intussen verder is verslechterd, blijkens een wetsvoorstel dat is ingediend bij het Iraanse parlement, waarin de doodstraf wordt voorgesteld als sanctie op afvalligheid;

 

Overwegende, dat valt te voorzien dat terugkerende, in Nederland tot het christendom bekeerde moslims, in dezelfde mate problemen zullen ondervinden als in Iran bekeerde moslims;

 

Van mening, dat op basis van voorgaande overwegingen het op dit moment gehanteerde onderscheid tussen Iraanse christenasielzoekers die in Iran, dan wel in Nederland zijn bekeerd nauwelijks valt te rechtvaardigen;

 

Verzoekt, de regering in Nederland tot het christendom bekeerde Iraanse moslims onder dezelfde voorwaarden als Iraanse christen-asielzoekers in aanmerking te laten komen voor een asielvergunning;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

 

 

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari