Wijs Laos op godsdienstvrijheid na arrestatie christenen

Laos_dorpdonderdag 14 augustus 2008 14:49

Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil dat minister Verhagen de arrestatie van zo'n negentig christenen in Laos aangrijpt om de godsdienstvrijheid in het land aan de kaak te stellen. Voordewind vroeg samen met kamerleden van SGP, VVD en CDA opheldering over de arrestaties die volgden op een begrafenis volgens de christelijke traditie. In het noorden en zuiden van Laos pakte de politie de laatste tijd christenen op.

Zo werd in het dorp Katin in de zuidelijke provincie Saravan een groep van tachtig christenen gearresteerd nadat ze een medechristen, die door buurtbewoners was vermoord, volgens christelijke traditie hadden begraven. Volgens het Christelijke persbureau Compass Direct News zouden dorpsgenoten een houten kruis op het graf hebben geplaatst. Dat werd door de lokale autoriteiten gezien als uitdrukking van vijandschap tegen de staat en ze kregen een boete opgelegd. De groep christenen kreeg dagenlang niets te eten in de hoop dat ze onder deze druk hun geloof zouden afzweren.

De kamerleden hopen dat Verhagen de arrestaties zal benutten om als handvat om opnieuw de godsdienstvrijheid, zo mogelijk in internationaal verband, aan de orde te stellen.


De vragen
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie), Van Baalen (VVD) en Haverkamp (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van bijna honderd christenen door de autoriteiten in Laos. (Ingezonden 14 augustus 2008)

 

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht dat in Laos door de autoriteiten bijna honderd christenen zijn opgepakt, omdat zij een medechristen volgens christelijke traditie zouden hebben begraven? 1) Zijn er in de afgelopen periode nog meer arrestaties van christenen geweest in Laos?
  2. Welke mate van godsdienstvrijheid bestaat er thans voor religieuze minderheden in Laos? Hoe ontwikkelt deze vrijheid zich momenteel?
  3. In 2002 is in Laos een wettelijke regeling aanvaard waardoor meer ruimte zou ontstaan voor bepaalde religieuze activiteiten. Kunt u uiteenzetten welke gevolgen deze ‘godsdienstwet' heeft gehad voor religieuze minderheden als het gaat om het verspreiden van religieuze lectuur, onderwijs, hulpverlening en andere activiteiten met een godsdienstig karakter? Is er sprake van een bepaalde ontwikkeling sinds 2002?
  4. Op welke wijze hebt u in de afgelopen periode, eventueel middels internationale gremia, de positie van religieuze minderheden in Laos aan de orde gesteld? Welke resultaten heeft dit opgeleverd? Betoont Laos zich gevoelig voor internationale kritiek hieromtrent? In hoeverre heeft de positie van godsdienstige minderheden in Laos de aandacht van de EU? Kan deze aandacht verder geïntensiveerd worden? Wilt u dit in Europees verband bevorderen?
  5. Bent u bereid - zo mogelijk ook in internationaal verband - om de nu aangeduide arrestaties te benutten als handvat om opnieuw de godsdienstvrijheid van religieuze minderheden aan de orde te stellen bij de desbetreffende autoriteiten in Laos? Zo ja, op welke wijze?

1) Reformatorisch Dagblad, 12 augustus 2008

Zie ook het bericht van Compass Direct News

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari