'Maak een eind aan toch al niet gezellige raamprostitutie'

hoge hakkendonderdag 28 augustus 2008 13:21

De ChristenUnie voelt zich gesteund in de strijd tegen (gedwongen) prostitutie door de onderzoeksresultaten van de Nationale Recherche naar raamprostitutie in Amsterdam, Alkmaar en Utrecht. Uit het onderzoek blijkt dat, in het ergste geval, zeker negen op de tien vrouwen gedwongen achter het raam zitten. Tweede Kamerlid Ed Anker vraagt de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken of ze ook vinden dat er een eind moet komen aan de ‘Mythe van de gezellige Wallen'.

Uit het rapport ‘Schone Schijn, een inventarisatie van de mensenhandel in de sinds het jaar 2000 vergunde prosititutiesector' blijkt dat 50 tot 90 procent van de vrouwen als slachtoffer van mensenhandel, gedwongen achter de ramen verdwijnt. Het zou dan alleen al in Amsterdam gaan om zeker 7200 gedwongen prostituées.  Ze zijn vaak ook onderworpen aan mishandeling, gedwongen abortussen en borstvergrotingen, stelt het rapport.

Posttraumatische stress
Naast de uitkomsten van de Nationale Recherche, bracht de Amerikaans klinisch-psychologe Melissa Farley andere schokkende onderzoeksresultaten. Ze interviewde honderden prostituées in verschillende landen en stelde vast dat twee op de drie vrouwen lijden aan een posttraumatische stressstoornis. Zeventig procent van de vrouwen zegt fysiek mishandeld te zijn. Ruim zestig procent is verkracht. Bijna negen op de tien vrouwen verklaarden tegen de onderzoekster niet in de sector te willen werken, maar geen uitweg te weten.

Mythe
Kamerlid Anker wil van de ministers weten of ze de conclusie met hem delen dat er een einde moet komen aan de ‘Mythe van die gezellige Wallen', zoals de Volkskrant kopte. Ook wil hij weten hoe de bewindspersonen deze uitkomsten gaan wegen bij het opstellen van nieuwe wetgeving voor de prostitutie.

De ChristenUnie pleit al jaren voor het tegengaan van prostitutie. Prostitutie is geen gewoon maatschappelijk verschijnsel. Zeker niet nu blijkt dat het vaak gewoon pure slavernij is. De ChristenUnie maakt zich daarom hard voor uitstapprogramma's voor vrouwen die willen stoppen. Zo heeft de partij bij de behandeling van de Voorjaarsnota € 15 miljoen uitgetrokken voor dergelijke programma's. Lees hier het standpunt van de ChristenUnie.

Vergunningenbeleid
Het vergunningenbeleid moet ook zo vormgegeven worden dat de weg uit de prostitutie makkelijk te vinden is voor betrokken vrouwen. De ChristenUnie wil van de minister een toezegging hebben dat de bestuurlijke handhaving niet leidt tot een terugschroeven van de strafrechtelijke handhaving.

In het volgende nummer van Handschrift leest u meer over wat de ChristenUnie voor ogen heeft met de prostitutiesector.


De vragen van Kamerlid Ed Anker
Aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misstanden in de prostitutiesector.

  1. Kent u het bericht ‘Einde aan de mythe van ‘die gezellige Wallen' en ‘Mannen, die vieze varkens'' (De Volkskrant, 28 augustus 2008)
  2.  Wat is uw reactie op de conclusie van de onderzoekers van de Nationale Recherche dat, uitgaande van de hoogste schatting, 90 procent van de raamprostituees in Amsterdam, dat wil zeggen 7200 vrouwen gedwongen prostitutie bedrijven?
  3.  Wat is uw reactie op de conclusie van het onderzoek uitgevoerd door de Amerikaans klinisch psycholoog Melissa Farley, dat van de 854 prostituees die zijn geïnterviewd in negen landen, 68 procent voldeed aan de criteria van het posttraumatisch stresssyndroom, 71 procent fysiek mishandeld werd tijdens het werk, 63 procent verkracht, 64 procent bedreigd met een wapen en 89 procent niet wilde werken als prostituee?
  4. Deelt u de mening dat er een einde moet komen aan de ‘Mythe van die gezellige Wallen', op basis van de uitkomsten van genoemde onderzoeken? Bent u met ons van mening dat misstanden veel eerder regel dan uitzondering zijn?
  5. Op welke manier worden deze nieuwe uitkomsten betrokken bij het opstellen van de Kaderwet Vergunningen Prostitutie?
  6. Is de voorgenomen mix van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavinginstrumenten afdoende om de misstanden die uit de onderzoeken blijken, aan te pakken?
  7. Zijn de ministers bereid de Kamer vóór de begrotingsbehandelingen van Justitie en Binnenlandse Zaken te informeren over het plan van aanpak en de besteding van de middelen bedoeld voor de uitstapprogramma's prostituees, zoals beschikbaar gekomen door het amendement van het lid Anker, ingediend bij de Voorjaarsnota?

Zie ook het bericht ‘Meer uitstapprogramma's voor prostituees' en '24-uurslijn voor uitstappende prostituées'

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Schone-schijn-prostitutie1,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari