Vragenover de Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

dinsdag 24 juni 2008 14:47

 

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over de Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt. (Ingezonden 24 juni 2008)

1

Bent u op de hoogte van het bericht «Kamminga voorzitter Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt»?1

2

Klopt het daarin vermelde feit dat u deze Taskforce heeft gevraagd om een oplossing te zoeken voor het tekort aan arbeidskrachten in de techniek?

3

Hoe verhoudt zich dit tot de afspraak in het coalitieakkoord dat het oplopende tekort aan technici en technologen vraagt om een gerichte aanpak? Richt de Taskforce zich ook op het zoeken van een oplossing voor het tekort aan technologen?

4

Kunt u uiteenzetten hoe het bedrijfsleven de leidende rol krijgt in de opzet van de landelijke Taskforce en de regionale Taskforces, zoals in het beleidsprogramma 2007-2011 wordt gesteld?

5

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het onderwerp Arbeidsmarkt in de taakopdracht van de Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt?

 

1 http://www.ez.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2008/Juni_2008/Kamminga_voorzitter_Taskforce_echnologie_Onderwijs_Arbeidsmarkt?rid=home

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari