ChristenUnie wil één kip voor vlees en ei

kuikens_610woensdag 10 december 2008 15:33

De ChristenUnie wil dat de pluimveehouderij stopt met het gescheiden fokken van ‘vleeskippen' en ‘legkippen'. Deze bedrijfswijze kost jaarlijks 30 miljoen kuikens het leven: zij worden vergast of versnipperd omdat ze van het mannelijk geslacht zijn. Kamerlid Ernst Cramer: ,,We hebben in feite zelf ons probleem gecreëerd. We hebben de kippen doorgefokt zonder respect voor de ordening van de schepping."

 

De ChristenUnie pleit ervoor terug te grijpen op ‘hoe het vroeger was'. Cramer: ,,De kip voor het vlees én het ei, niet voor één van beiden. We zullen de minister oproepen dit ook in haar onderzoek van alternatieven te overwegen. De ‘combinatiekip' of ‘dubbel-doelkip' is economisch misschien iets minder aantrekkelijk, maar past wel in een streven naar een duurzame dierhouderij."

Landschap
De ChristenUnie vindt voorts dat de maatschappelijke wens voor mooie natuur best wat mag kosten. Wat de ChristenUnie betreft moet de financiering van uitkoop en verplaatsing beter op orde gebracht worden, anders neemt het draagvlak voor ondernemers hard af. Cramer: ,,Wat ons betreft pakt het kabinet de aanbevelingen van de Taskforce Financiering landschap snel op zonder op voorhand al selectief te shoppen. Bij de behandeling van het belastingplan en de begroting VROM hebben we hier ook aandacht voor gevraagd."

Rietsnijders
Dat mooie natuur best wat mag kosten, geldt ook bij het onderhoud daarvan. Onderhouders van het landschap zoals rietsnijders verdienen een betere financiële compensatie dan nu het geval is. De rietsnijders zijn nodig om het gebied in stand te houden, en de Natura2000 doelstellingen te halen. Cramer dient daarom een amendement in bij de begrotingsbehandelingen LNV: ,,De vergoeding voor rietsnijders is te laag, waardoor er steeds meer stoppen. Daarmee verwaarlozen we de schoonheid van rietlandschappen!"

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari