Asielzoekers, geen 'ongedierte', maar 'naasten'

maandag 27 oktober 2003 11:09

Bron: Nederlands Dagblad

ERMELO - ,,Wij hebben de morele plicht om voor asielzoekers te zorgen. In de Bijbel lees je alles over vreemdelingschap.'' Tineke Huizinga (ChristenUnie) was één van de sprekers tijdens het politiek forum over asielzoekers dat afgelopen zaterdag gehouden werd door Stichting Gave.

ERMELO - ,,Wij hebben de morele plicht om voor asielzoekers te zorgen. In de Bijbel lees je alles over vreemdelingschap.'' Tineke Huizinga (ChristenUnie) was één van de sprekers tijdens het politiek forum over asielzoekers dat afgelopen zaterdag gehouden werd door Stichting Gave.

Deze stichting richt zich op kerkelijk werk onder vluchtelingen.In het forum werd gepraat over de vraag: 'In hoeverre speelt je christen-zijn een rol in het debat over asielzoekers in de Tweede Kamer?'. Huizinga, zelf jarenlang actief geweest bij VluchtelingenWerk, is sterk betrokken op asielzoekers. ,,Mijn postbus zit vol met schrijnende verhalen van vluchtelingen. Ik wil me hiervoor inzetten, hoe moeilijk dit ook is. Het is een zwaar element van mijn werk in de Tweede Kamer.'' Volgens de ChristenUnie politica is het draagvlak voor asielzoekers aan het afbrokkelen in de Nederlandse politiek. ,,Er is afnemende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. Tegelijk neemt de kloof tussen arm en rijk in de wereld alleen maar toe. Als christelijke politiek zijn wij verplicht om deze kloof te verkleinen. Dat kan door aandacht te vragen voor asielzoekers in ons land.''

Cees van der Staaij (Tweede-Kamerlid SGP) merkt dat er een verharding optreedt als het gaat om het spreken over asielzoekers. ,,Soms lijkt het of men het over 'ongedierte' heeft dat uit de weg geruimd moet worden. Ik vind dat asielzoekers meer gezien moeten worden als onze naaste.''

De SGP-er vindt het belangrijk dat er één Europees plan wordt gemaakt over de opvang van asielzoekers. ,,Zo kan worden voorkomen dat landen strenger worden om vluchtelingen op te vangen. Italië heeft bijvoorbeeld net een quotum gesteld aan de hoeveelheid vluchtelingen.''

Sloebers
Huizinga is bang voor een gemeenschappelijk Europees beleid. Zij denkt dat het de tegenstelling rijk-arm zou kunnen vergroten. ,,Het gevaar van het rijke 'Fort Europa' duikt op, dat geen zin heeft in arme sloebers uit de rest van de wereld. Ik ben voor een humaan beleid, waarin de welvaart wordt gedeeld, en waarin aandacht is voor mensen in nood.'' Aart Mosterd (Tweede-Kamerlid CDA) vindt dat 'het rijke westen de plicht heeft om asielzoekers op te vangen.' Tijdens het debat wordt er geïnterrumpeerd door een Congolese man, die de drie parlementariërs vraagt hoe vaak ze eigenlijk in een asielzoekerscentrum zijn geweest. Want een overmatige belangstelling van Nederlanders is hij niet gewend. Mosterd vertelt dat hij heeft geholpen om een asielzoekerscentrum van de grond te krijgen in de gemeente Putten. Waarop de man zegt: ,,Dit is geen goed antwoord. Hoe vaak hebben jullie gepraat met asielzoekers?''

Huizinga zei dat ze vaak met asielzoekers heeft gesproken. ,,Ook uit mijn kerkelijke gemeente zijn veel mensen die asielzoekers opvangen.''

Van der Staaij wilde ,,er geen wedstrijdje'' van maken, maar bevestigde dat ook hij regelmatig zelf met asielzoekers spreekt en daardoor hun problematiek ook goed kent.

Expressie
In de pauze van de Gave-dag werd er gegeten van multiculturele hapjes uit Afghanistan, Rusland en Iran. Een Afrikaans koor trad op, met liederen in de moedertaal 'Lidana'. Even werd de Immanuëlkerk verwarmd door het expressieve gezang van dit Congolese gezelschap. Tijdens de dag werden er ook workshops gehouden. In de workshop 'AMA-gastgezinnen' werd aandacht gevraagd voor het lot van deze groep alleenstaande minderjarige asielzoekers. ,,Ama's zijn een vergeten groep, omdat ze moeilijk te bereiken zijn'', vertelt Wilbert de Goei namens de Pinkster Jeugdbeweging (PJB). Hij heeft het project 'Gasten thuis' opgestart, dat zich specifiek richt op ama's. ,,Gasten thuis probeert voor deze jongeren gastgezinnen te vinden, waar zij een keer per week naar toe kunnen gaan voor een kop koffie of een leuke activiteit. Op deze manier worden ama's zelfredzamer en krijgen ze een sociaal netwerk.'' De Goei hoopt dat steeds meer mensen zich aanmelden om gastgezin te worden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hij wijst op de problematiek van ama's. ,,Tienerzwangerschappen komen veel voor onder deze groep. Veel meisjes zijn op zoek naar liefde, en vallen ten prooi aan 'loverboys'.''

De Goei ziet de zorg voor asielzoekers als een bijbelse plicht. Hij wijst op een tekst uit Deuteronium 27 vers 19: 'vervloekt is hij, die onrechtvaardig is tegenover de vreemdeling, de wees en de weduwe.' ,,In het Oude Testament werd het land verwoest als mensen zich niet ontfermden over de 'asielzoekers' van die tijd. Dat zegt genoeg over de houding die wij moeten aannemen tegenover vreemdelingen.''

van onze correspondente

Bron: Nederlands Dagblad

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari