'Christelijke ex-moslim kan niet terug naar Somalië'

Joël Voordewind bij Somalische vluchtelingen aan de grens Somalië en Ethiopië (2)04-01-2011 10:43 04-01-2011 10:43

De tot het christelijk geloof bekeerde ex-moslim kan niet terug naar Somalië. Daar hangt hem, vanwege zijn bekering, de doodstraf boven het hoofd. Dat stelt Tweede Kamerlid Joël Voordewind naar aanleiding van het voornemen van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) om een Somalische christen terug te sturen naar het streng islamitische land. Voordewind heeft kamervragen gesteld aan ministers Leers van Immigratie en Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Voordewind vergelijkt dinsdag in het Nederlands Dagblad de situatie met die van Iraanse christenen, die enkele jaren geleden ter discussie stond in de Tweede Kamer. Via een motie van de Tweede Kamer is hun uitzetting toen geblokkeerd.' Nu heeft hij vragen gesteld aan de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Leers (Asiel en Immigratie) en wil hij dat zij de uitzetting tegenhouden. 'Het kan niet zijn dat we nu opnieuw christenen terugsturen naar landen die bekeerlingen via een middeleeuwse wetgeving met de dood bedreigen.'

De IND stelt dat de christen maar niet openlijk voor zijn geloof moet uitkomen, als dat hem in gevaar brengt in Somalië. 'Als iemand zich in het land van herkomst om veiligheidsrisico's niet openlijk kan gedragen als niet-moslim, dient een asielstatus te worden verleend', stelt Vluchtelingenwerk Nederland in een reactie in het ND. 'Van asielzoekers mag niet worden gevraagd dat zij terugkeren en hun geloof onderdrukken of geheim houden.'

Volgens Voordewind is dat laatste precies de inhoud van een beleidsregel die toenmalig staatssecretaris Albayrak van Justitie in 2009 aanhaalde. 'Daarbij komt dat juist bekeerde ex-moslims gevaar lopen. De straf staat niet op het christen-zijn, maar op de bekering.'

In het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarop de IND en rechters zich baseren, staat dat er in Somalië 'een kleine, onopvallende christelijke gemeenschap' bestaat. Dat kan volgens Voordewind de suggestie wekken dat het 'wel meevalt' met de situatie van christenen daar. 'Er wordt niet verwezen naar de grote risico's die zij lopen.'

Zo vraagt Voordewind aan de ministers of zij zich er wel bewust van zijn dat de uitgezette Somaliër via Mogadishu naar Somalië zal reizen en hij daar het risico loopt in handen van de extremistische organisatie Al Shabaab te vallen. Deze extremisten hebben in het verleden al eerder christenen onthoofd, houdt Voordewind de bewindspersonen voor.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders overigens om naar Somalië te reizen vanwege 'voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging en de algehele onveiligheid en rechteloosheid'. Lees hier het reisadvies.

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Asiel en Immigratie:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat er een bekeerde moslims (christen) uit Somaliland een dezer dagen ons land dreigt te worden uitgezet?
  2. Kunt u aangeven of al eerder bekeerde moslims zijn uitgezet naar Somalië of Somaliland, aangezien daar de doodstraf op afvalligheid staat en dus deze teruggestuurde asielzoekers met de dood bedreigd worden? Zo ja, hoe vaak en waarom?
  3. Hoe schat de minister de mogelijke gevolgen voor betrokkene in, wanneer hij terugkeert naar Somaliland, waar overgang van de islam naar enige andere religie grondwettelijk is verboden?
  4. Wat is het oordeel van de minister over de argumentatie van het IND dat, indien de autoriteiten van Somaliland niet op de hoogte zijn van de bekering naar het christelijke geloof van de betrokkene en hij er verder zijn mond over kan houden (geen ruchtbaarheid aan geeft), hij geen gevaar zal lopen? Is deze uitspraak niet in tegenspraak met het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat pleit voor godsdienstvrijheid en in tegenspraak met artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin het recht beschreven staat om van geloof te veranderen en het geloof te uiten?
  5. Hoe komt het dat de informatie in het Ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken -waarop IND en rechters zich veelal baseren- over christenen in Somalië zo summier is, terwijl Open Doors en Compass Direct beschikken over zeer gedocumenteerde informatie?
  6. Kan de minster zich voorstellen dat de zinsnede uit het Algemeen ambtsbericht Somalië, september 2010 'In Somalië bestaat een kleine, onopvallende christelijke gemeenschap', zonder verwijzing naar de vervolgingen waaraan christenen in Somaliland blootstaan, de suggestie kan wekken dat het in Somalië en Somaliland wel meevalt met onderdrukking van de godsdienstvrijheid voor christenen?
  7. Weet de minster dat de uitgezette Somaliër via Mogadishu naar Somaliland zal moeten reizen en hij dan gemakkelijk in handen van Al Shabaab kan vallen, door wie in het verleden verschillende Somalische Christenen zijn onthoofd?
  8. Weet de minster dat er in Nederland verschillende Somalische Christenen met de dood zijn bedreigd – en dat deze dreiging in het land van herkomst gemakkelijk kan worden uitgevoerd?
  9. Hoe verhoudt zich de beslissing de Somalische christen uit te zetten tot de volgende uitspraak van toenmalige staatssecretaris Albayrak: "Van personen die in het land van herkomst een minderheidsreligie aanhangen, wordt niet verlangd dat zij deze verborgen houden. Dat is een beleidsregel. Ik zal erop toezien dat wij ook in de uitvoering van dit uitgangspunt uitgaan?" Onderschrijft de minister nog steeds deze beleidslijn van de voormalige staatssecretaris Albayrak? Zo ja, wat gaat de minister doen om de uitzetting van de bekeerde Somaliër tegen te houden?

(Foto: Joël Voordewind in Somalië)

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari