ChristenUnie: opstappen Mubarak in het belang van hele regio

moslima_afghanistan_61003-02-2011 17:04 03-02-2011 17:04

Het debat over de Europese Top werd gedomineerd door de situatie in Egypte. De ChristenUnie vindt dat de positie van Mubarak onhoudbaar is geworden. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Naar verluid werden politiemensen in burger ingezet om het vreedzame protest uiteen te slaan. Het wordt tijd dat het kabinet in Europees verband steun zoekt om Mubarak het laatste zetje tot aftreden te geven. Daarbij speelt de veiligheid van de regio, zoals ook Israël, voor ons een zware rol.”

De ChristenUnie maakt zicht grote zorgen over de rol van de moslimbroederschap in Egypte. Het is een radicaal-islamitische groepering die het kalifaat in ere wil herstellen, de sharia wil invoeren en diepe haat tegen christenen, joden en Israël koestert. Wiegman: ,,Als het klopt dat een prominent lid van de broederschap voor de Iraanse media gezegd heeft dat Egypte zich moet opmaken voor oorlog met Israël, dan weten we met wie te maken hebben. De Europese Unie moet er alles aan doen om te voorkomen dat de moslimbroederschap het machtsvacuüm vult en een prominente rol opeist in een eventuele nationale eenheidsregering.”

De ChristenUnie heeft daarom een motie ingediend die het kabinet hiertoe oproept.

 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat ook de moslimbroederschap een prominente rol speelt in de aanhoudende en legitieme volksopstand gericht tegen President Mubarak;

Overwegende dat de moslimbroederschap streeft naar het herstel van het kalifaat, de sharia wil invoeren, geen gelijkwaardige positie voorstaat voor onder andere joodse en christelijke minderheden en tegen een vredesovereenkomst met Israël is;

Overwegende dat Muhammed Ghannem, prominent lid van de broederschap, tegenover Iraanse media heeft verklaard dat Egypte zich moet opmaken voor oorlog met Israël;

Van mening dat een prominente rol van de moslimbroederschap in het toekomstige bestuur van Egypte onwenselijk is;

Verzoekt de regering om tijdens de Europese Top steun te verwerven voor het standpunt te voorkomen dat de Moslimbroederschap een plaats verwerft in het toekomstig bestuur van Egypte en alleen dan een rol kan vervullen in een vrij en democratisch Egypte als het onvoorwaardelijk kiest voor een volledig gelijkwaardige positie van niet-moslims en moslims en voor continuering van de vrede met Israël;

En gaat over tot de orde van dag.

Wiegman- van Meppelen Scheppink

Voordewind

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari