Asia Bibi heeft recht op eerlijke procesgang

09-02-2011 14:49 09-02-2011 14:49

Op vragen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) over de doodstraf wegens blasfemie die tegen Asia Bibi werd uitgesproken, heeft de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid mw. Ashton aangegeven deze zaak op de voet te volgen en verschillende keren te hebben besproken met Pakistaanse vertegenwoordigers. Van Dalen: ,,Ik ben blij dat de EU opkomt voor de rechten van Asia Bibi. We moeten echter druk blijven uitoefenen, want Asia Bibi is nog steeds niet vrij.”

Ashton  riep bij verschillende gelegenheden Pakistan op de mensenrechten te eerbiedigen, die gegarandeerd zijn volgens de internationale verdragen die het land heeft ondertekend. Ook wil de Europese Commissie net als Van Dalen, dat de blasfemiewetgeving in Pakistan wordt ingetrokken, omdat die in tegenspraak is met de ook door Pakistan ondertekende internationale verdragen.

De EU is van mening dat Asia Bibi het recht heeft op de strikte naleving van het recht op een onafhankelijk en onpartijdig proces alsmede op de waarborgen die van toepassing zijn op doodstrafzaken. Bovendien verwacht de EU dat zij passende rechtsbijstand zal krijgen wanneer haar zaak in hoger beroep door de hogere gerechtshoven behandeld zal worden. De EU vertrouwt erop dat, met enige grootmoedigheid van het Hof, deze procedure tot een snelle en eerlijke uitspraak zal leiden, zodat zij vrijgesproken kan worden of haar straf kwijtgescholden kan worden en zij onverwijld kan worden vrijgelaten. Van Dalen: ,,Vertrouwen is mooi, maar we blijven deze zaak wel op de voet volgen. Het gaat hier niet alleen om Asia Bibi, maar om hoe een land dat in sommige opzichten een partner van ons is, met haar christelijke minderheden omgaat."

 Hier vindt u de vragen en antwoorden.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari