'Verbod ritueel slachten te rigoureus'

Esmé Wiegman plat16-02-2011 17:37 16-02-2011 17:37

De ChristenUnie is net als Partij voor de Dieren een groot voorstander van het bevorderen van dierenwelzijn. Toch is de ChristenUnie er geen voorstander van om het onverdoofd ritueel slachten van dieren per wet te verbieden. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Marianne Thieme gooit met haar wetsvoorstel de Israëlitische en islamitische wijze van ritueel slachten op één hoop en gaat voorbij aan de wezenlijke verschillen tussen beide. Zo moeten Israëlitische slachters een opleiding gehad hebben, terwijl dat bij de islamitische slacht niet vereist is. Er zijn dus nog vele andere mogelijkheden om het dierenwelzijn en de slachtpraktijken te verbeteren zonder dat in de wet dicht te timmeren. Het raakt daarmee ook aan de godsdienstvrijheid die gelovigen hebben.”

De ChristenUnie bepleit daarom een hele andere benadering dan het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Wiegman: ,,Als dierenwelzijn verbetering behoeft, zouden we ons beter kunnen richten op het stellen van striktere eisen aan de slachtmethodes, de slachters en de slachthuizen. Slachters zouden bijvoorbeeld ook een dier kunnen verdoven na het doorsnijden van de halsslagader.”

Volgens de Dierenpartij moeten de dieren verdoofd worden voor de slacht. Volgens Wiegman wil de politiek daarmee teveel bepalend zijn hoe een religieus voorschrift geïnterpreteerd moet worden: ,,Niet alle aanhangers van een bepaalde religie denken hetzelfde over alles binnen hun religie. Voor sommigen kan het misschien wel geoorloofd zijn om eerst te verdoven voor de slacht, maar voor een ander is dat weer volstrekt onaanvaardbaar. Niet voor niets heeft de Raad van State het wetsvoorstel ontraden omdat het zou botsen met de vrijheid van godsdienst.”

Het getuigt volgens Wiegman ook van een 'not in my backyard'-houding dat de PvdD stelt dat het recht om ritueel geslacht vlees te consumeren onaangetast blijft. Wiegman: ,,Koosjer en halal vlees mogen dus wel geïmporteerd worden uit omringende landen en gegeten worden, zolang de dieren maar niet in Nederland ritueel zijn geslacht. Dat vind ik niet sterk als je het dierenwelzijn écht wilt verbeteren."

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari