Nederlands beleid ten aanzien van asielzoekers schiet tekort

Bijeenkomst 22 junidonderdag 23 juni 2011 10:16

Het Nederlandse asielbeleid gaat uit van een onrealistische aanname van de mensenrechtensituatie in Iran. Dat betogen de opstellers van het rapport over Iraanse christenasielzoekers en het Nederlandse asielbeleid, het Platform Christen Asielzoekers Iran. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) werd dit rapport gisteren aangeboden in het Europees Parlement. Van Dalen: "Dit rapport toont aan dat christenen het in Iran veel moeilijker hebben dan de Nederlandse regering denkt. Iraanse christenasielzoekers verdienen onze bescherming en ik roep opnieuw de Nederlandse regering en de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken mevrouw Ashton op om meer aandacht te geven aan godsdienstvrijheid in het buitenlands beleid."

Op de goedbezochte bijeenkomst werd het Nederlandse asielbeleid kritisch onder de loep genomen. Er werden een aantal tegenstrijdigheden benoemd door dhr. Kees Brinkman, een van de opstellers van het rapport. Zo staat in ministeriële ambtsberichten te lezen dat christen zijn in Iran niet zo'n probleem is, als je maar niet al te openlijk over je geloof uitkomt. Tegelijkertijd betogen Nederlandse overheidsfunctionarissen, waaronder voormalig Staatssecretaris mevrouw Albayrak en Minister Donner, dat christenen hun geloof niet verborgen hoeven te houden, maar juist actief en open in de samenleving moeten staan. Bovendien is in Iran volgens de sharia-wetgeving zogenaamde 'afvalligheid' van de islam verboden, of straffe van de dood.

Internationale verdragen

Van Dalen gaat het rapport gebruiken in de verdere debatten over het EU buitenlandse beleid met Ashton, en blijft erop aandringen dat in de EU Externe Dienst specifiek aandacht wordt geschonken aan de vervolgende christenen in het Midden-Oosten.  "Regeringen veranderen natuurlijk om de paar jaar, en daarmee vaak ook het overheidsbeleid. De meest kwetsbare groepen mogen daar echter niet het slachtoffer van worden”, aldus de Europarlementariër. ‘’In de Geneefse vluchtelingenconventie staat heel duidelijk dat mensen die om hun geloof worden vervolgd, in andere landen bescherming moeten kunnen krijgen."

Misbruik hiervan moet natuurlijk wel worden voorkomen. Volgens de Europarlementariër is daarvoor een goede samenwerking gewenst  tussen de IND en het maatschappelijk middenveld, waaronder de kerken. “Tevens moet op Europees niveau extra aandacht worden gegeven aan goede criteria, eerlijke procedures en effectieve toetsingsmechanismen. Zeker nu het begin van een gezamenlijk Europees asielbeleid in de steigers staat.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari