Slob: verbod onverdoofd ritueel slachten diep triest

20091003 Congres Arie Slob28-06-2011 17:09 28-06-2011 17:09

,,Nederland is het land waar religieuze vrijheid is geboren", zei Opperrabbijn Jonathan Sacks terecht bij de hoorzitting over onverdoofd ritueel slachten. Met het verbieden van het onverdoofd ritueel slachten wordt de Joodse en islamitische gemeenschap het recht ontnomen om hun religie in vrijheid te beleven. Dat is een breuk met de Nederlandse traditie van godsdienstvrijheid. Ik vind dat diep en diep triest en een aantasting van onze democratische rechtstaat."

Slob: ,,Voorstellen, aangedragen door de geloofsgemeenschappen zelf, om het dierenwelzijn te verbeteren zijn opzij geschoven. Door het lot van de rituele slacht te verbinden aan de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, schuiven de Paars-plus-partijen bovendien hun verantwoordelijkheid voor de godsdienstvrijheid af op de wetenschap. Dat is discutabel en onbegrijpelijk.”

Stemverklaring Esmé Wiegman

Voorzitter, nu we stemmen over het verbod op de onbedwelmde rituele slacht markeert dit voor mijn fractie het moment waarop in ons land een belangrijke wissel wordt omgezet. Namelijk de vrijheid je geloof vrij te belijden. Het wetsvoorstel van mevrouw Thieme gaat voorbij aan wat de vrijheid van godsdienst, al eeuwenlang, voor mensen in ons land betekent.

Het gewijzigde amendement Veldhoven cs bevat wijzigingen die de indruk moeten wekken dat er niet langer sprake is van een feitelijk verbod. Dat verbod op kosjer slachten staat echter nog recht overeind. Per slot van rekening is de kern ongewijzigd, namelijk: “Het doden van dieren volgens de israëlitische of islamitische ritus is slechts toegestaan, indien de slachtdieren voorafgaand zijn bedwelmd.” Het voorafgaand bedwelmen van dieren is bij de kosjere slacht uitgesloten en daarmee blijft het geamendeerde wetsvoorstel een verbod op de kosjere slacht. De op het eerste gezicht positievere formulering  m.b.t. de “aantasting van het dierenwelzijn” i.p.v. het “sterker of langer lijden” doet hier niets aan af evenmin als de ruimte die met de toelichting lijkt te worden gecreëerd/gesuggereerd, maar feitelijk niet wordt geboden.

Om die reden zal mijn fractie tegen het amendement Veldhoven en tegen het wetsvoorstel van mevrouw Thieme stemmen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari