Voordewind: “Stop uitzetting van Iraanse christenen”

20090402 Irandemonstratie Voordewind_61012-08-2011 15:12 12-08-2011 15:12

ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind dringt er bij de minister van Immigratie en Asiel op aan om de uitzetting van Iraanse christenen per direct op te schorten. Voordewind maakt zich grote zorgen over de onveilige situatie voor christenen in Iran: “Op dit moment dreigt een Iraanse vrouw met haar twee kleine kinderen uitgezet te worden terwijl ze hun leven niet zeker zijn in Iran. Onlangs is er nog een Iraanse christen veroordeeld tot de doodstraf vanwege zijn geloofsovertuiging. We kunnen hen nu niet terugsturen en al helemaal niet zonder de vader die nog niet uitgeprocedeerd is in Nederland. Ik dring er bij de minister op aan om voor het uitkomen van het nieuwe ambtsbericht niemand uit te zetten.” Het Kamerlid heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Naast een levensbedreigende uitzetting is de ChristenUnie verbaasd over het feit dat de Iraanse vrouw met haar kinderen wordt uitgezet, terwijl haar man nog in afwachting is van de uitkomst van zijn procedure. “Het is onbegrijpelijk dat er al tot uitzetting over wordt gegaan terwijl leden van het gezin nog niet zijn uitgeprocedeerd. Ik wil wel eens van de minister weten of het standaard beleid is om gezinnen uit elkaar te halen en de vrouw met kinderen alleen uit te zetten.”, aldus Voordewind.

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Gesthuizen (SP) en Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen:

  1. Is de minister bekend met het bericht “Paniek Iraans Christen asielzoekersgezin”? 1
  2. Herinnert de minister zich zijn toezegging om zijn reactie naar de Kamer te sturen op het rapport “Huiskerken in de woestijn als verboden oasen” van het Platform Christen Asielzoekers Iran? Wanneer is deze reactie te verwachten?
  3. Klopt het dat er gewerkt wordt aan een nieuw actueel ambtsbericht over Iran en dat diverse lopende asielprocedures bij diverse rechtbanken zijn opgeschort in afwachting van het nieuwe ambtsbericht?
  4. Is de minister bekend met het in mei verschenen Annual Report 2011 van de US Commission on International Religious Freedom, waarin wordt gesproken van een verdere toename van incidenten tegen religieuze minderheden, waaronder christenen, en een verhoogde activiteit van de autoriteiten tegen christenen in Iran? Wordt dit rapport betrokken bij het op te stellen ambtsbericht? 2
  5. Klopt het in het bericht gestelde dat de vrouw en twee kinderen dreigen te worden uitgezet, terwijl de man nog in afwachting is van de uitkomst van zijn procedure? Zo ja, is het standaard beleid om een gezin uit elkaar te halen en een vrouw alleen met haar kinderen terug te sturen naar een land als Iran?
  6. Is de minister bereid de eventuele uitzetting van Iraanse Christenen naar hun land van herkomst op te schorten totdat zijn reactie op het rapport en het nieuwe ambtsbericht naar de Kamer zijn gestuurd?
  7. Is de minister bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en in de zaak van het genoemde bericht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat deze vragen beantwoord zijn?

1)       http://christenasielzoekersiran.nl/nl/home/1-algemeen/91-paniek-iraans-christen-asielzoekers-gezin- 
2)       http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari