ChristenUnie wil garanties mensenrechten in grondwet Libië

Joel Voordewind_Ruben Timman_top218-08-2011 16:26 18-08-2011 16:26

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in Libië nu de ‘routekaart’ naar democratie van de Libische Overgangsraad bekend is geworden. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Het baart mij grote zorgen dat deze routekaart de islam noemt als de enige religie van Libië en dat de wetgeving geënt moet zijn op de sharia. De sharia zal een verschrikkelijke impact hebben op de mensenrechten in Libië en dan met name de vrijheid van godsdienst en de positie van vrouwen. Ik wil graag van het kabinet weten of ze deze Overgangsraad nu nog steeds steunen.” Kamerlid Voordewind heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Voordewind wil ook dat er harde voorwaarden komen van Europa en Nederland voor de steun aan en erkenning voor de Libische overgangsregering: “We moeten voorkomen dat de NAVO en daarmee ook Nederland met de luchtacties de invoering van de sharia in Libië mogelijk hebben gemaakt. Het kabinet moet er in Europa dan ook op aandringen dat de mensenrechten gegarandeerd worden door deze op te nemen in de grondwet van het vrije Libië.”

Schriftelijke vragen namens de leden Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de verwijzing naar de islamitische wetgeving in de ‘routekaart’ van de Transitional National Council (TNC) Libïe:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Rebellen Libië schetsen route naar democratie[1]”? Heeft u tevens kennis genomen van het artikel ‘Plan Libië voor na val Gaddafi uitgelekt[2]’? 
  2. Heeft u kennis genomen van de inhoud van de 14 pagina’s tellende ‘routekaart’ naar democratie van de Transitional National Council?
  3. Baart het u zorgen dat deze routekaart de islam noemt als de enige religie van Libië en dat de wetgeving geënt moet zijn op de islamitische sharia? Hoe verhoudt dit zich tot het vooruitzicht op een democratische rechtsstaat waarbij mensenrechten, inclusief de vrijheid van godsdienst, worden gewaarborgd?
  4. Hoe verhoudt de expliciete verwijzing naar de islam en de islamitische wetgeving zich tot de Nederlandse erkenning van de  van de TNC en de uitspraak van de Minister dat Nederland “groot vertrouwen heeft in de wijze waarop Jibril (de leider van de TNC) de overgangsraad leidt. De raad verdient onze steun in de rug[3]”? In hoeverre hebben deze zorgwekkende verwijzingen consequenties voor de erkenning van – en de houding van Nederland tegenover – de TNC?
  5. Klopt het Westerse overheden betrokken zijn geweest bij een plan over een post-Gaddafi Libië? Zo ja, was Nederland hierbij betrokken? In hoeverre is hier ook expliciet aandacht gevraagd voor democratische waarden waaronder die van de rechtsstaat, mensenrechten en vrijheid van godsdienst?
  6. Bent u bereid er bij de TNC aan te dringen tot het schrappen van de bovengenoemde verwijzingen en tevens hier steun voor te zoeken binnen de EU als bij de Verenigde Naties? Zo nee, waarom niet? 


[1] De Gelderlander,  17 augustus 2011, http://www.gelderlander.nl
[2] NRC Handelsblad, 8 augustus 2011, http://www.nrc.nl
[3] Uit: “Nederland erkent Libische Overgangsraad”, 13 augustus 2011, http://nos.nl/artikel/255807-nederland-erkent-libische-overgangsraad.html

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari