ChristenUnie roept EU op stelling te nemen tegen marteling in gevangenschap in India

India-reis deel 1 00921-12-2011 14:46 21-12-2011 14:46

In India worden stelselmatig personen blootgesteld aan marteling in gevangenschap. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. Van Dalen: ,,De EU moet deze kwestie aankaarten bij de Indiase autoriteiten. Dit is slechts het topje van de ijsberg. We kunnen als belangrijke handelspartner van India niet net doen alsof onze neus bloedt.”

Het rapport ‘Torture in India 2011’, onlangs gepubliceerd door het Asian Centre for Human Rights en medegefinancierd door de Europese Commissie, stelt dat in de jaren 2001 tot 2010 14.231 personen in politionele en justitiële hechtenis zijn omgekomen. Dit cijfer is afkomstig van de gevallen gemeld aan de Indiase National Human Rights Commission (NHRC). Van Dalen: ,,Ik roep de Commissie op deze kwestie bij de komende EU-India Top in februari 2012 te agenderen en tot overeenstemming te komen over te nemen maatregelen tegen marteling in India.”

Onderzoek

Volgens het rapport zijn de meeste gevallen een direct gevolg van marteling in gevangenschap. Deze cijfers tonen slechts het topje van de ijsberg, aangezien de meeste gevallen van overlijden als gevolg van marteling niet aan de NHRC worden gemeld. Van Dalen wil ook dat de Commissie een onderzoek instelt, om vast te stellen of er inderdaad bewijs is van systematische mensenrechtenschendingen. Als uit dat onderzoek blijkt dat dit het geval is, moet de EU India's handelsvoordelen opschorten. Deze handelsvoordelen worden eenzijdig door de EU aan ontwikkelingslanden gegeven.

De kwestie mag niet onbesproken blijven bij de onderhandelingen over het EU-India handelsverdrag. India heeft de VN Conventie Tegen Marteling (UNCAT) nog niet overgenomen en heeft geen anti-martelingswet.. Van Dalen: "De invoering van een anti-martelingswet moet een voorwaarde zijn voor het sluiten van een nieuw handelsverdrag met India. De EU moet er vervolgens ook op toezien dat de wet wordt nageleefd."

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari