Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Ecofin-Raad (AO d.d. 20/1)

20-01-2015 00:00 20-01-2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën aan een voortgezet algemeen overleg met minister Dijsselbloem van Financiën

Onderwerp:   VAO Ecofin-Raad (AO d.d. 20/1)

Kamerstuk:    21 501 - 07

Datum:           20 januari 2015

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb drie moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Centrale Bank deze week zeer waarschijnlijk zal besluiten over een opkoopprogramma voor staatsobligaties ("quantitative easing");

overwegende dat een dergelijke operatie leidt tot een herverdeling van financiële risico's tussen lidstaten;

overwegende dat een dergelijke risicoverevening landen ontmoedigt om hun begroting op orde te brengen en hervormingen door te voeren;

spreekt uit dat een opkoopprogramma voor staatsobligaties binnen de eurozone onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Omtzigt. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1222 (21501-07).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Griekse partij Syriza heeft aangegeven bij winst van de parlementsverkiezingen opnieuw te willen onderhandelen over de voorwaarden van het lopende Griekse leningenprogramma;

overwegende dat heronderhandelingen over een lopend leningenprogramma een precedent kunnen scheppen voor andere landen;

van mening dat hiermee de betrouwbaarheid van afspraken in de eurozone op het spel komt te staan;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met heronderhandelingen over het lopende Griekse leningenprogramma,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Schouten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1223 (21501-07).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
De derde motie ligt iets in het verlengde van de motie die ik net heb ingediend.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na de Griekse verkiezingen op 25 januari 2015 mogelijk een heronderhandeling over het Griekse leningenprogramma aan de orde komt;

van mening dat heronderhandeling over de voorwaarden van het Griekse leningenprogramma de geloofwaardigheid van de eurozone ondermijnt;

verzoekt de regering, indien de Griekse regering wil heronderhandelen over het leningenprogramma, in te zetten op een uittreding van Griekenland uit de eurozone in combinatie met een gedeeltelijke schuldkwijtschelding,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Schouten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1224 (21501-07).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari