Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over De Levenseindekliniek

28-01-2015 00:00 28-01-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   De Levenseindekliniek

Kamerstuk:    2015Z01402

Datum:           28 januari 2015

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de Levenseindekliniek? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zorgelijk en verontrustend is dat de Levenseindekliniek opnieuw in opspraak is gekomen?

Vraag 3

Wilt u naar aanleiding van deze casus in gesprek gaan met Levenseindekliniek?

Vraag 4

Bent u thans van mening dat er wel een onafhankelijk, niet in opdracht van de Levenseindekliniek uitgevoerd onderzoek moet komen naar het functioneren van de Levenseindekliniek? Zo ja, wanneer wilt u dit onderzoek in gang zetten? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Arib (PvdA), ingezonden 21 januari 2015 (vraagnummer 2015Z00890)

1) «Levenseindekliniek opnieuw in opspraak» 19 januari 2015, http://nos.nl/artikel/2014100-levenseindekliniek-opnieuw-in-opspraak.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari