ChristenUnie wil kleine ziekenhuizen openhouden

iStock_000028013100Largewoensdag 18 februari 2015 16:57

Op de dag dat accountantsbureau BDO met cijfers komt, waaruit blijkt dat met name kleine ziekenhuizen een lastig jaar tegemoet gaan komt de ChristenUnie met een plan voor het behoud van ziekenhuiszorg in de regio.

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ziekenhuizen hebben te maken met grote veranderingen. Overal in het land worden fusies aangekondigd. Juist in de regio maakt het ziekenhuis onderdeel uit van de gemeenschap. Wij willen de beschikbaarheidstoelage voor ziekenhuizen verruimen waardoor naast de spoedeisende hulp ook de basiszorg dichtbij mensen kan worden aangeboden.”

Zorgplan
Vandaag heeft de ChristenUnie het zorgplan Ziekenhuiszorg: Midden in de samenleving; dichtbij in de regio aangeboden. U kunt het hier downloaden (PDF).


Schriftelijke vragen
Ook heeft Dik-Faber samen Arie Slob schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet over het rapport van BDO over de benarde posities van ziekenhuizen.

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Slob (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de financiële situatie van kleine ziekenhuizen

  1. Kent u het bericht “20% van de ziekenhuizen financieel in de gevarenzone”?[1] Wat vindt u van dit bericht?
  2. Hoe verklaart u dat kleine ziekenhuizen relatief vaker, dan grote ziekenhuizen financieel in de problemen zitten?
  3. Hoeveel van de financieel zwakke ziekenhuizen bevinden zich in  (krimp) regio’s?
  4. Bent u met mij van mening dat kleine ziekenhuizen in de regio van groot belang zijn voor de beschikbaarheid van zorg dichtbij? Bent u met mij bezorgd over toekomst van kleine ziekenhuizen?
  5. Bent u op de hoogte van het 10 punten plan met 10 ideeën voor de ziekenhuizen van de ChristenUnie?
  6. Wat vindt u van het idee van de ChristenUnie om kleine regio ziekenhuizen niet alleen, wanneer de acute hulp in gevaar komt, maar ook wanneer basiszorg dreigt weg te vallen, aanspraak te laten maken op een beschikbaarheidstoelage, zodat zorg dichtbij gewaarborgd blijft?
  7. Kent u de conclusie uit het BDO rapport waaruit blijkt, dat de administratieve lasten in de zorg de laatsten jaren explosief zijn gestegen, ondanks dat er meerdere malen politieke beloften zijn gedaan om dit te verlagen? Hoe komt het dat de administratieve lasten toch zijn gestegen?
  8. Bent u met mij van mening dat er één uniforme set aan indicatoren moet komen, waarbij ook rekening met kleine ziekenhuizen wordt gehouden? Wilt u hierover harde afspraken maken met de IGZ, ZiN , zorgverzekeraars en ziekenhuizen?
  9. Kent u de conclusie uit het BDO rapport, dat fuseren niet altijd een oplossing is  voor de  financiële problemen van ziekenhuizen? Wilt u bezien op welke wijze het mogelijk is om meer ruimte voor samenwerking tussen ziekenhuizen te bewerkstelligen, indien dit in het belang van de patiënt is, in plaats van het vooropstellen van het mogelijk maken van concurrentie?
  10. Wilt u dit BDO rapport meenemen in de visie die u  in maart naar de Kamer zal sturen met betrekking tot ziekenhuiszorg in krimpregio’s?
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Ziekenhuiszorg2,8 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil kleine ziekenhuizen openhouden'

miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:46
The Honeymoon from a wedding is often a time honored tradition that starts back to ages. This will be the time if your couple could enjoy matrimonial bliss faraway from the strain of operate or family members. Unfortunately, honeymoon travel might be prohibitively high-priced. caribbeanhoneymoontravel

Travel Adviser India amazing deals will often be offered because of a number involving reasons, that is a slower rate involving bookings, less interesting climate and conditions in distinct destinations and also promotions in certain take a trip products. advancetourandtravel

The Incredible importance of Travel Insurance plan & Reasons to acquire Travel Insurance plan Many don't know the incredible importance of travel insurance plan. Travel insurance plan provides security while exploring. It guards one versus travel associated accidents & unanticipated medical expenses in the travel. airlinetravelinsurance
miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:47
Traveling with limited funds often boundaries families along with individuals via experiencing their vacation to the max. But which has a little spending budget and analysis, you can consume a luxury trip even with limited funds. travel-and-vacations

Being a new city involving great splendor Cape Area offers just the perfect environment for all those difficulties affectionate. Majestic mountains, the blue seashore, a new Mediterranean local climate, an backyard lifestyle are actually just the perfect background for the romantic Cape Area vacation. travellersbay

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari