Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 10/03)

25-03-2015 00:00 25-03-2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 10/03)

Kamerstuk:    32 637

Datum:           25 maart 2015

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben onlangs intensief gesproken over specifiek de situatie in Emmen met Philips Lighting en, breder, over de werkgelegenheid in Drenthe, in Noord-Nederland. Ik heb gevraagd naar specifieke mogelijkheden om de werkgelegenheidssituatie aldaar te verbeteren. Die regio blijft immers achter ten opzichte van andere regio's in Nederland. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderden banen direct en indirect onder druk staan door de voorgenomen sluiting van Philips in Emmen;

overwegende dat het wenselijk is om werkgelegenheid te behouden en te laten groeien door drempels weg te nemen voor bedrijven die willen uitbreiden, exporteren of werk terughalen uit het buitenland;

verzoekt de regering, de regio Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg te ondersteunen in het benutten van EFRO-subsidie, INTERREG-subsidie en nationale regelingen voor het verbeteren van het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat voor bedrijven;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken op welke manier een regionale investeringsregeling in deze regio als impuls voor investeringen in werkgelegenheid kan worden ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Agnes Mulder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 170 (32637).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Tijdens het algemeen overleg hebben we ook gesproken over het gebruik van de INTERREG- en de EFRO-subsidies. Mij kwam voor dat bijvoorbeeld de voorwaarden rondom de EFRO-subsidies soms best nauw zijn geformuleerd, terwijl daar goede dingen mee gedaan kunnen worden. Is de minister bereid om na te gaan wat de reikwijdte van de subsidies is en of de voorwaarden soms niet te eng zijn geformuleerd? Dat zou heel jammer zijn, want dan blijft er geld op de plank liggen. Ik hoor graag een reactie van de minister.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari