ChristenUnie wil centrale aanmelding vluchtelingen

APR_511109-06-2015 17:22 09-06-2015 17:22

Bootvluchtelingen die binnenkomen aan de zuidgrenzen van de EU, moeten zich ter plaatse kunnen melden bij een centrum voor centrale aanmelding van verschillende EU-landen. De ChristenUnie wil dat het kabinet onderzoekt of een dergelijk centrum voor centrale aanmelding opgezet kan worden, waar ambtenaren van verschillende EU-lidstaten al snel een eerste screening van bootvluchtelingen kunnen doen. Het is één van de suggesties die Kamerlid Joël Voordewind doet naar aanleiding van zijn reis naar Lampedusa.

Volgens Voordewind zijn er vier voordelen aan centrale aanmelding aan de zuidgrens van Europa:

  • eerdere check op mogelijk aanwezigheid van jihadisten,
  • eerder duidelijkheid voor vluchtelingen of ze kans maken bij een asielprocedure,
  • geen uitwaaiering van vluchtelingen over heel Europa waardoor een onevenwichtige verdeling ontstaat,
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uitzetting.

Via een dergelijk centrum kunnen bootvluchtelingen snel duidelijkheid krijgen over of een asielprocedure in Europa kansrijk is. Op dit moment worden de eerste stappen van de asielprocedure pas gezet in het land waar de asielzoeker deze aangaat. Daarvoor moet eerst gereisd worden, wat vaak niet direct kan. Daardoor is een asielzoeker vaak al lang in Europa voor de asielprocedure kan worden gestart.

Joël Voordewind: “Is er kans op een succesvolle procedure, dan wil de asielzoeker dat snel te horen krijgen. Is er voor een asielzoeker echter geen toekomstperspectief in Nederland, dan heeft hij of zij ook geen baat bij een verre reis naar Nederland. Asielzoekers moeten daarom zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen krijgen.” Vanuit het centrum voor centrale aanmelding kan bovendien goed uitvoering worden gegeven aan de voorgestelde verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie.

Voordewind onderstreept de aanbeveling met een motie die hij donderdag indient bij het debat over de Europese Top over bootvluchtelingen.

Mensenlevens

Voordewind vraagt het kabinet bovendien om extra inspanning bij het redden van mensenlevens. “Ik denk onder meer aan het inzetten van een fregat om drenkelingen te redden. Nederlandse fregatten leveren een effectieve bijdrage aan de bestrijding van piraterij in de Golf van Aden en voor de Somalische kust. Ook in de Middellandse Zee zou Nederland een grotere bijdrage kunnen leveren.”

Tot slot dringt Voordewind aan op het uitvoeren van een eerder aangenomen motie, die het kabinet oproept minimaal 250 extra meest kwetsbare vluchtelingen op te nemen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari