ChristenUnie wil onderzoek uitbreiding vaderschapsverlof

carola-schouten-banner-4-944x39018-06-2015 18:22 18-06-2015 18:22

De ChristenUnie wil dat minister Asscher gaat onderzoeken of het vaderschapsverlof uitgebreid kan worden naar tien dagen. Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat Nederland enorm achterloopt in vergelijking met andere Europese landen.

Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De Nederlandse vader en daarmee ook het geboren kind komen er erg bekaaid af met ons huidige vaderschapsverlof. Ik wil in het belang van het kind én het jonge gezin zoeken naar mogelijkheden om het verlof voor de vader te verlengen. De minister moet wat mij betreft in gesprek gaan met de sociale partners om dit samen met hen nog in deze kabinetsperiode te regelen.”

Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het vaderschapsverlof verlengd moet worden.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Vaderschapsverlof moet verlengd worden'1?
2. Herkent u zich in het geschetste beeld dat het vaderschapsverlof in Nederland op basis van de internationale vergelijking te beperkt in omvang is? Kunt u aangeven waarom in veel andere Europese landen gekozen is voor een uitgebreider vaderschapsverlof?
3. Voldoet het huidige vaderschapsverlof in Nederland volgens u aan de behoefte van vaders en hun gezinnen om arbeid en zorg te combineren? Kunt u dit toelichten?
4. Deelt u de conclusie van het rapport dat een langer vaderschapsverlof een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van kinderen? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid om de maatschappelijke en financieel-economische consequenties van uitbreiding van het betaalde vaderschapsverlof naar tien dagen inzichtelijk te maken en de Kamer daarover te informeren? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid in gesprek met de sociale partners de mogelijkheden te verkennen om nog deze kabinetsperiode tot een verdere uitbreiding van het betaalde vaderschapsverlof te komen? Zo nee, waarom niet?

1 Nu.nl, 16 juni 2015: ‘Vaderschapsverlof moet verlengd worden’.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari