Kamer stuurt kabinet weer naar cao-tafel politie en ambtenaren

Arie-slob-banner-3-944x390donderdag 02 juli 2015 23:14

De ChristenUnie heeft met een Kamermeerderheid aan partijen een motie ingediend waarin het kabinet wordt gehouden aan haar eigen belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Voor 1 september wil de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang.

Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het kabinet moet nu echt doorpakken. Ik vind het van weinig respect getuigen naar deze hardwerkende mensen, die al een paar jaar op de nullijn zitten, dat er geen fatsoenlijk cao op tafel ligt. Die nullijn moet van tafel. Deze uitspraak van de Kamer is echt een steun in de rug voor de politiepersoneel, militairen, leraren en ander overheidspersoneel.”

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat in de troonrede is aangegeven dat in 2015 na jaren van nullijn de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer kunnen meestijgen met de loonontwikkeling in de markt;

Overwegende, dat we inmiddels bijna tien maanden verder zijn en de onderhandelingen over een CAO zonder nullijn nog steeds in een grote impasse verkeren;

Verzoekt het kabinet, zo spoedig mogelijk de onderhandelingen met de bonden te hervatten met als doel te komen tot CAO’s, die van respect getuigen voor de betrokken ambtenaren én aansluiten bij de in de troonrede gedane belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt;

Verzoekt het kabinet tevens, uiterlijk voor 1 september 2015 de Kamer over de actuele stand van zaken te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob
Fokke
Van Raak
Schouw
Bisschop
Voortman
Thieme

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari