Motie Ester om langdurige werkloosheid aan te pakken krijgt brede steun Eerste Kamer

Portretfoto Peter Ester24-11-2015 16:00 24-11-2015 16:00

De door senator Peter Ester tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen ingediende motie om de hardnekkige langdurige werkloosheid aan te pakken is vandaag met brede steun van de Eerste Kamer aangenomen. In de motie wordt de SER (Sociaal Economische Raad) gevraagd te adviseren over de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen. Het gaat daarbij in de praktijk zowel om jongeren als om 45-plussers, die langer dan een jaar werkloos zijn.

Vervolgens roept de motie het kabinet op om op basis van het SER-advies met concrete voorstellen te komen om de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen daadwerkelijk te verbeteren. Voor de zomer van 2016 dient het kabinet hierover te rapporteren.

Peter Ester: "Ik ben blij met de brede steun in de Eerste Kamer voor deze motie. Een stevige aanpak van de langdurige werkloosheid is namelijk hard nodig. De economie mag het dan iets beter doen, maar de werkloosheid is met circa 600.000 werkzoekenden nog steeds erg hoog. Bijna de helft hiervan zijn langdurig werklozen, en vooral hun perspectief op werk is zorgwekkend. We moeten echt alles uit de kast halen om deze mensen weer aan het werk te krijgen. Ik hoop dat deze motie daaraan bijdraagt."

De motie luidde als volgt:

MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 17 November 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat in Nederland circa 600.000 mensen werkloos zijn,

constaterende, dat ruim 4 op de 10 werklozen langdurig werkloos zijn,

overwegende, dat het arbeidsmarktperspectief van langdurig werklozen zorgwekkend is,

verzoekt de regering de Sociaal Economische Raad te vragen om een advies over de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen en verzoekt de regering om op basis van dit advies met voorstellen te komen hoe de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen te verbeteren en de Kamer daarover voor de zomer van 2016 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Hoekstra

Van Apeldoorn

Vos

Van Rooijen

Ten Hoeve

Rinnooy Kan

Koffeman

Teunissen

Schalk

 

U kunt de bijdrage van Peter Ester aan de Algemene Financiële Beschouwingen teruglezen via https://www.christenunie.nl/k/nl/n88/news/view/936526/454173/investeer-in-justitie-en-defensie-verlicht-de-lasten-rechtvaardig.html

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari