Staatsecretaris Huizinga bezoekt eerste Natura 2000 project Voordelta

20090302_Voordelta_Huizinga_610maandag 02 maart 2009 19:00

Staatsecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat bezocht maandag het eerste Natura 2000 beheerplan Voordelta. Zij bekrachtigde op deze dag, samen met 32 partijen die betrokken zijn geweest bij het project, een gedragscode voor de Voordelta. Hiermee staan verschillende overheden en belangenorganisaties stil bij een intensief samenwerkingsproces waarbij het mogelijk is gemaakt om visserij, recreatie en natuurbescherming in de Voordelta te blijven combineren.

De gedragscode die de 32 partijen vandaag onderschrijven maakt duidelijk dat zij zich inzetten voor het beschermen van de natuur en een duurzaam gebruik van de Voordelta. Partijen die de gedragscode tekenen zijn onder meer omliggende gemeenten, de provincie Zeeland en Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, waterschappen, Natuurmonumenten en de ANWB.

Voordelta
De Voordelta is het eerste Natura 2000 gebied waarvoor het beheerplan in uitvoering is gegaan. De ‘Voordelta' is de naam van de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. In dit gebied leven veel dier- en plantensoorten die bescherming nodig hebben om voort te bestaan. Om deze bescherming te bieden, heeft het ministerie van LNV een aantal gebieden aangewezen als beschermd natuurgebied. Dit zijn de zogeheten Natura 2000-gebieden. De Voordelta is een van die gebieden. Boven op de maatregelen die voor Natura 2000 zijn getroffen, worden delen van de Voordelta extra beschermd. Op die manier wordt het verlies aan natuur door de aanleg van Maasvlakte 2 gecompenseerd.

In het beheerplan is beschreven waar en hoe bestaande activiteiten in het gebied, zoals kitesurfen, wandelen, schelpenwinning, baggeren, suppleren en het uitleggen van boeien en tonnen doorgang kunnen vinden. Er zijn vijf rustgebieden en een bodembeschermingsgebied aangewezen. Een aantal activiteiten, zoals bepaalde vormen van visserij, kunnen voortaan alleen met een Natuurbeschermingswetvergunning worden uitgeoefend.

Bekijk hier een slideshow van de dag (foto's Harry van Reeken)

Labels
Tineke Huizinga

« Terug

Reacties op 'Staatsecretaris Huizinga bezoekt eerste Natura 2000 project Voordelta'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.