Vrijblijvendheid kan niet meer

zetelswoensdag 11 januari 2017

Onlangs heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) op verzoek van minister Plasterk een advies (1) uitgebracht over de kwaliteiten die raadsleden, burgemeesters en wethouders nodig hebben in een veranderende context. De titel luidt: “Niet alleen een ambt, ook een ambacht”. Enkele aanbevelingen van de Raad: “Neem tijd voor professionalisering en ontwikkeling”. En: “Stimuleer een cultuur waarin scholing en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn”. Dit is precies waar we bij het Opleidingscentrum ook al een poos mee rondlopen.

Het is 2020. De ChristenUnie is in 210 gemeenten vertegenwoordigd door 517 capabele raadsleden. Het gros van deze raadsleden speelt het klaar om ondanks de steeds maar veranderende context in goed contact met de burger te staan en tegelijk een duidelijk ChristenUnie-profiel te behouden. Gedreven door christelijke idealen werken ze hard om het beste te zoeken voor de samenleving. Ze smeden coalities binnen en buiten het gemeentehuis en zijn echte verbinders,

Onze raadsleden reflecteren geregeld tijdens bijeenkomsten met ChristenUnie-collega’s op hun rol en visie. Bovendien volgen ze cursussen: er valt steeds weer wat te leren doordat veranderingen in bestuur en samenleving elkaar snel opvolgen. In het jaarlijkse voortgangsgesprek komt uiteraard het onderwerp “professionalisering” aan de orde. Afgesproken wordt hoe het raadslid hiermee aan de slag gaat en welke cursus, training of intervisie hij of zij daarvoor gaat doen.

Dit is ons droombeeld voor de ChristenUnie in 2020. Een partij waarin het vanzelfsprekend is om als raadslid te investeren in je ontwikkeling. Dat ChristenUnie-raadsleden over het algemeen bekend staan als degelijke politici is al een feit. Iets om heel blij mee te zijn en zo te houden! Er komen in maart 2018 naar verwachting zo’n 150 à 200 kandidaten voor het eerst namens de ChristenUnie in de raad. Wat zou het mooi zijn als die hele nieuwe lichting een cultuur aantreft waarbinnen het heel natuurlijk is om aan je eigen professionalisering te blijven werken. Waarin vrijblijvendheid op dat punt echt niet meer kan. Je representeert als raadslid een partij en dat schept verplichtingen richting die partij. Je doet dat voor een samenleving die steeds ingewikkelder wordt, en ook dát verdraagt geen prutswerk. En trouwens, je wilt toch zelf graag uitblinken in je vak?

Is het mogelijk om zo’n cultuur te creëren? Een eerste stap kan zijn om van die nieuwe lichting te vragen om in elk geval een bepaalde basis onder de knie te hebben. De basis van het ChristenUnie-denken. Dat kan vrij eenvoudig door die basiskennis in de selectieprocedure te toetsen en daar afspraken over te maken. We pakken als Opleidingscentrum de handschoen van de Rob graag op en organiseren in het najaar van 2017 in twintig regio’s avonden met als onderwerp: Het hart van de ChristenUnie. We dagen alle kandidaten in de top van de lijsten uit om hier aanwezig te zijn. Om kennis op te doen over het hart van christelijke politiek. Want een beetje vrijblijvend je raadszetel innemen, dat kan echt niet.

1) “Niet alleen een ambt, ook een ambacht. De kwaliteiten van raadsleden, burgemeesters en wethouders”. Briefadvies van de Raad voor het openbaar bestuur, oktober 2016

Door Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding, verschenen in Denkwijzer 3/2016

« Terug

Reacties op 'Vrijblijvendheid kan niet meer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.