Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over het bericht dat een Joods gezin is bekogeld met vuurwerk

woensdag 06 januari 2016 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat een Joods gezin is bekogeld met vuurwerk

Kamerstuk:    2016Z00075

Datum:           6 januari 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «Joods gezin met vuurwerk bekogeld»? 1)

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat een Joods gezin in Amsterdam op de avond van oud en nieuw is bekogeld met vuurwerk, terwijl antisemitische leuzen werden geroepen en de voordeur is ingetrapt?

Vraag 3

Welke maatregelen zijn genomen om dit gezin te beschermen en de daders te achterhalen en te straffen?

Vraag 4

Heeft de aanpak van antisemitisme prioriteit in de opsporing en vervolging?

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken van de maatregelen die het kabinet al heeft genomen tegen antisemitisme?

Vraag 6

Bent u bereid in overleg met Joodse organisaties te bezien of aanvullende maatregelen of intensiveringen nodig zijn om antisemitisme te bestrijden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden

Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 4 januari

2016) (vraagnummer 2016Z00014).

1) http://www.at5.nl/artikelen/151376/joods-gezin-met-vuurwerk-bekogeld-dit-kan-niet-het-is-2016-niet-1945

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020