VAO JBZ-Raad op 13 november 2020 (behandelvoorbehoud migratie-pact) (AO d.d. 11/11)

woensdag 11 november 2020

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. We hebben het vanmorgen — ik kon daar maar voor een deel bij zijn — gehad over de schrijnende situatie op Lesbos. Tegelijkertijd hebben wij met elkaar gekeken naar een structurele oplossing. Die komt er de komende maanden nog niet, maar hopelijk wel zo snel mogelijk. In de tussentijd zien wij nog steeds de vluchtelingen in een benarde situatie op Griekse eilanden als Lesbos zitten. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de situatie in het nieuwe kamp Moria nog slechter is dan in het oude, omdat het op vervuilde grond staat en er geen drainage is om het regenwater af te voeren, waardoor vluchtelingen tot aan hun knieën in de modder staan;

overwegende dat de tenten niet bestendig zijn tegen het aankomende winterweer, dat de tenten slechts 20 meter van zee verwijderd zijn en niet beschermd zijn tegen wind en regen;

overwegende dat er nauwelijks sanitair en stromend water is, waardoor mensen zich in zee moeten wassen;

verzoekt de regering bilateraal en binnen de Europese Unie te bewerkstelligen dat Griekenland in elk geval de meest kwetsbaren zo snel mogelijk van de eilanden naar het vasteland overbrengt en hen onderbrengt in humane opvang (zoals bijvoorbeeld leegstaande hotels),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Groothuizen en Van Toorenburg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 654 (32317).

Dank u wel.

« Terug