VSO Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid)

woensdag 27 januari 2021

Bijdrage Joël Voordewind aan een voortgezet schriftelijk overleg met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 32317

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor de schriftelijke beantwoording van onze vragen. Daarin zegt de staatssecretaris bezorgd te zijn over de humanitaire situatie op de Griekse eilanden. Ze zegt ook dat er eigenlijk wooncontainers zouden moeten komen, maar dat er allerlei belemmeringen zijn. Ik waardeer dat de staatssecretaris dat zegt.

Voorzitter. Als ik naar de camerabeelden op televisie kijk, dan zie ik dat de omstandigheden nog steeds heel belabberd zijn. Ik kom dus tot de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de leefomstandigheden zeer te wensen overlaten op Lesbos en andere Griekse eilanden;

constaterende dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking eerder een financiële bijdrage heeft toegezegd van 1,7 miljoen in 2020 en van €750.000 in januari 2021 om de hulpverlening te verbeteren op de Griekse eilanden;

constaterende dat de staatsecretaris in haar brief van 19 januari 2021 zelf nog steeds vaststelt dat de opvangfaciliteiten voor vluchtelingen op met name Lesbos, maar ook op Samos en Chios, nog altijd ontoereikend en schrijnend zijn en aanleiding geven tot zorgen;

constaterende dat substantiële verbeteringen op Lesbos en Chios pas voorzien zijn op zijn vroegst in respectievelijk september en december 2021;

van mening dat de leefomstandigheden en de veiligheid al deze winter substantieel verbeterd zouden moeten worden, gezien de aanhoudende wind, regen, vorst en sneeuw en de veiligheidsincidenten die er plaatsvinden, met als dieptepunt de (vermoedelijke) verkrachting van een driejarig Afghaans meisje;

verzoekt de regering om in afstemming met de taskforce van de Europese Commissie de hulpverlening op de Griekse eilanden te doen verbeteren door een aanvullende financiële bijdrage te leveren aan de hulporganisaties, waaronder de al aanwezige Nederlandse organisaties Stichting Bootvluchteling, stichting Movement On The Ground en Stichting Vluchteling;

verzoekt tevens er bij de Griekse overheid op aan te dringen om de meest kwetsbare vluchtelingen en hen met een vluchtelingenstatus zo snel mogelijk over te brengen naar het Griekse vasteland en toestemming te verlenen om de leefomstandigheden zo snel mogelijk substantieel te verbeteren, alsook bij de taskforce van de Europese Commissie op dit laatste punt aan te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van Toorenburg, Groothuizen, Van Ojik, Kuiken, Jasper van Dijk en Wassenberg.

Zij krijgt nr. 676 (32317).

Deze ellenlange motie wordt dus voldoende ondersteund, merk ik. De heer Wassenberg wil er ook onder staan, denk ik.

De heer Wassenberg (PvdD):
Ja, voorzitter, een extreem lange motie. Ik wil aan de heer Voordewind vragen om haar nog iets langer te maken door mijn naam erbij te zetten.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Gaan we doen.

De voorzitter:
Dat dacht ik al. Dank u wel, meneer Voordewind.

« Terug