Overleg over programma 'De Uitdaging'

dinsdag 29 mei 2007

De heer Voordewind (ChristenUnie) zegt blij te zijn met de beslissing om De Uitdaging voorlopig voort te zetten. Hij benadrukt dat er volwaardige alternatieven beschikbaar moeten zijn, voordat De Uitdaging definitief wordt gesloten.

In 2006 is de doelstelling van De Uitdaging uitgebreid met het werven van jongeren voor Defensie. Is dat wellicht gedaan om De Uitdaging te kunnen sluiten als die doestelling niet zou worden gehaald?

De staatssecretaris zegt dat Defensie ook in de toekomst haar maatschappelijke verantwoordelijk zal nemen en wel door een bijdrage te leveren aan Aanval op de schooluitval en Iedereen doet mee. Waaruit zal die bijdrage bestaan?

Reclassering Nederland is zeer positief over De Uitdaging. Heeft de staatssecretaris daarmee rekening gehouden bij zijn beslissing om De Uitdaging te stoppen? Hoe denkt hij verder te voorkomen dat de jeugdzorg het wiel opnieuw moet uitvinden na sluiting van De Uitdaging?
Defensie levert faciliteiten en personeel aan De Uitdaging. Is het dan wel mogelijk om Defensie zich helemaal te laten terugtrekken, zonder dat dit het einde betekent voor het concept van De Uitdaging?

Nadere gedachtewisseling
De heer Voordewind (ChristenUnie) zegt begrip te hebben voor de wens van de staatssecretaris om zich met het oog op het personeelstekort bij Defensie te gaan richten op voortijdige schoolverlaters. Maar hij benadrukt wel dat dit onvoldoende reden is om het project te beëindigen. Geldt ook hier niet: never change a winning team? Is het verder wel mogelijk om De Uitdaging elders voort te zetten, zonder de faciliteiten van Defensie?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug