Overleg over de RAZEB

donderdag 14 juni 2007

Midden Oosten Vredesproces
De minister van Buitenlandse Zaken heeft deze week een bezoek gebracht aan Israël (waarvoor hulde!). Hij heeft daar zowel gesproken met Olmert als met Abbas.

Volgens berichtgeving heeft de minister van Buitenlandse Zaken er bij Abbas op aangedrongen alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de Gazastrook aan Hamas wordt uitgeleverd. Voor de voortgang van het vredesproces en de veiligheid en stabiliteit in de regio is het inderdaad buitengewoon belangrijk dat de Gazastrook niet in handen valt van Hamas. Kan de minister iets vertellen over de inhoud van het gesprek dat hij met Abbas heeft gevoerd. Hoe beoordeelt de minister de ontwikkelingen?

Hoe beoordeelt de minister de plannen van de EU om betalingen aan het Ministerie van Financiën van de Palestijnse eenheidsregering te hervatten (4 mln euro). Dit ook in het licht van de Motie Van der Staay, ook al gaat het om een onafhankelijke niet partijgelinieerde minister? Maar de voorwaarde voor hervatting van de financiering zoals gesteld in de motie zijn nog niet voldaan, namelijk instemming van de drie voorwaarde van het kwartet. De minister zegt dit expliciet nog eens in de geannoteerde agenda. Geen directe financiering wanneer niet voldaan is aan de kwartet voorwaarden.

Er is contact geweest tussen vertegenwoordigers van de Arabische Liga en de EU en marge van de vorige RAZEB 14 mei. Zijn er vorderingen gemaakt?

Iran
Iran blijft onverminderd een grote bedreiging vormen voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. Iran weigert nog steeds stelselmatig om VN-resoluties na te leven. Twee weken geleden bracht Al Baradei van de IAEA naar buiten dat Iran binnen drie tot acht jaar de beschikking kan hebben over nucleaire wapens.

Het gaat echter niet alleen om de nucleaire dreiging, maar ook om de steun die Iran verleent aan internationaal terrorisme, de agressieve houding jegens Israël en de voortdurende mensenrechtenschendingen. Iran is niet voor niets een steeds terugkerend onderwerp op de Raadsagenda. Opvallend is het hoge ‘copy-paste gehalte’ van de geannoteerde agenda’s RAZEB.

Wat doet Nederland nu concreet in EU en VN verband om de Iraanse autoriteiten ertoe te bewegen te voldoen aan de resolutie 1747 van de VN-veiligheidsraad? De minister zegt in zijn brief dat de G8 de resolutie 1747 zullen steunen, maar dat hebben ze toch al gedaan in maart van dit jaar?

Sudan/Darfur

Blij dat de Sudanese president Al Bashir eindelijk heeft ingestemd met de komst van een hybride AU/VN-vredesmacht. Zorgelijk dat er sprake is van toenemend geweld tegen AMIS-troepen en humanitaire hulpverleners. Daarnaast blijft de Sudanese regering het ‘staakt-het-vuren’ schenden door bombardementen uit te voeren.

Tegen deze achtergrond is het teleurstellend dat de VN nog altijd geen besluit hebben genomen over mogelijke aanscherping van het sanctie-instrumentarium. Is aanscherping van de sancties nu voorlopig van de baan, nu er de hybride missie komt? Hoe acceptabel is het dat president Al Bashir de eis stelt aan de hybride missie dat deze alleen mag bestaan uit militairen uit Afrika?

Hoe staat de Nederlandse regering tegenover een intensivering van EU-activiteiten gericht op verbetering van de humanitaire en veiligheidssituatie? (in de geannoteerde agenda RAZEB van 18 en 19 juni 2007 staat daar weinig over). Wat houdt de intensivering van EU bemoeienis precies in?

Wat vindt de minister van het voorstel van Oxfam, Human Right watch en ICG om Sudan aan te zetten een slachtofferfonds op te richten uit de Sudanese olie-opbrengsten die worden geschat op 4 miljard euro.

Cuba
De EU wil het Gemeenschappelijk Standpunt ten aanzien van Cuba herzien. Het is voorbarig om het Gemeenschappelijk Standpunt nu te wijzigen. De mensenrechtensituatie in Cuba is onverminderd slecht, zo stelt de minister zelf ook in de geannoteerde agendabrief. Het is niet duidelijk hoe een wijziging van het Gemeenschappelijk Standpunt daarin verbetering zou kunnen brengen. Het is bovendien vreemd dat Cuba de voorwaarden lijkt te dicteren waaronder een politieke dialoog met de EU aan zou kunnen worden gegaan. Graag reactie.

« Terug