Overleg naar aanleiding van de Argos-uitzendingen over de missie in Afghanistan

woensdag 28 november 2007

De heer Voordewind (ChristenUnie) maakt uit de brief van de minister op
dat twee van de drie incidenten die in de uitzendingen van Argos worden
genoemd, gemeld zijn aan de CDS: de humanitaire missie en operatie-
Galaxy. Het derde incident, een verkenningsmissie op 17 mei 2002 is niet
gemeld aan de CDS. Het is te begrijpen dat deze uitzondering is gemaakt.
Het ging niet om een gevechtshandeling, maar om een verkenning. Het
was een eenmalige actie en er was geen sprake van een structureel
oprekken van het mandaat. Er had afstemming moeten plaatsvinden met
de CDS en de Kamer had hierover achteraf geïnformeerd moeten worden.
Van de minister kan worden gevraagd, zich in de toekomst aan de afgesproken
procedures te houden mocht zich een dergelijke situatie nog eens
voordoen. Kan hij de Kamer inlichten over de verschillende mandaten en
operatiegebieden?

Nadere gedachtewisseling

De heer Voordewind (ChristenUnie) vindt dat de Kamer altijd geïnformeerd
moet worden over operaties die buiten het verantwoordelijkheidsgebied
plaatsvinden. Dit mag ook achteraf.

« Terug