Bijdrage debat over Tsjaad

donderdag 27 maart 2008

 

                                               08-136 BuZa

                                               CHRISTENUNIE - fractie Tweede Kamer

                                               J. Voordewind - plenair

 

Onderwerp:     Tsjaad

Nummer:         29 521

Datum:            27 maart 2008

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. In de eerste en tweede termijn hebben wij uitvoerig met elkaar gesproken over de deelname van Nederland met 60 mariniers aan de EUFOR-missie in Tsjaad. Ik dank het kabinet voor de aanvullende toelichting in de laatste brief, die wij zojuist ontvingen.

Het is geen simpele humanitaire missie, maar een missie in een complexe politieke en regionale context. Het gaat weliswaar om de uitzending van een beperkt aantal Nederlandse militairen voor een beperkte periode van tien maanden, maar toch vereist deze missie een gedegen afweging door het parlement, en dus ook door mijn fractie. Nederland stuurt echtgenoten, zonen en dochters uit naar een gebied waar een burgeroorlog woedt. De rebellen zeggen, het niet op EUFOR gemunt te hebben, tenzij EUFOR de kant van de zittende president Déby kiest en daarmee partij wordt in het conflict. De onpartijdigheid is cruciaal voor het welslagen van de missie. De Kamer heeft daarvoor uitgebreid aandacht gevraagd. De ministers hebben de Kamer verzekerd er alles aan te zullen doen om de onpartijdigheid na te streven. Ik dank de minister van Buitenlandse Zaken voor zijn toezegging dat hij erop zal toezien dat Frankrijk deze onpartijdigheid niet op het spel zet, ook niet door tijdens de EUFOR-missie wapens te blijven leveren aan de regering van Tsjaad.

Ik dank het kabinet ook voor de toezegging dat deze missie geen open einde kent, maar een maximale termijn van tien maanden, waarna de missie weer moet worden overgenomen door de VN. Verder is de fractie van de ChristenUnie tevreden met de toezegging dat er zo snel mogelijk een regeling wordt getroffen met de Tsjaadse regering en de Ieren voor de overdracht van gevangenen. Dank ook voor de garantie dat Frankrijk zonder condities luchtsteun zal leveren wanneer dit noodzakelijk is. Dat was voor mijn fractie een zeer belangrijk punt in het debat, mede in het licht van Srebrenica.

Mijn fractie wil ik nog twee aandachtspunten naar voren brengen. Het eerste aandachtspunt betreft de fysieke herkenbaarheid van de EUFOR-militairen. Het lijkt ons niet ondenkbaar dat EUFOR in zijn mandaatgebied tussen de strijdende partijen terechtkomt, te weten de rebellen en het Tsjaadse leger. Het lijkt mijn fractie zeer verstandig dat EUFOR als zodanig zichtbaar is en vanaf grotere afstand herkenbaar voor de strijdende partijen.

Mijn tweede aandachtspunt: de fractie van de ChristenUnie pleit voor de vrijlating van de legale oppositieleden. Gelukkig is een aantal oppositieleden al vrijgelaten, hebben wij net begrepen, maar ons bereiken berichten dat een aantal nog vastzit. Hun vrijlating moet de inzet zijn van Nederland tegenover de Europese Unie en tegenover de regering Déby, ook in het licht van de noodzakelijke politieke dialoog.

Alles afwegende laat de fractie van de ChristenUnie het doel van de missie, namelijk het beschermen van bijna een half miljoen vluchtelingen en ontheemden, zwaarder wegen dan de complexe situatie waarin de missie moet worden uitgevoerd. De genoemde toezegging geeft mijn fractie genoeg vertrouwen dat deze missie een verantwoorde en uitvoerbare missie is. Daarom zal mijn fractie de Nederlandse bijdrage aan de EUFOR-missie steunen. Wij wensen de uitgezonden militairen Gods zegen toe en een behouden thuiskomst.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug