Mondelinge vragen Joël Voordewind over naleving van leeftijdsgrenzen alcoholverkoop supermarktketens

dinsdag 05 maart 2013

Mondelinge vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat supermarktketens weigeren effectieve naleving van leeftijdgrenzen bij alcoholverkoop toe te passen

Kamerstuk:   

Datum:            5 maart 2013

Vraag 1

Bent u bekend met de artikelen in NRC Next en NRC van 20 februari j.l. over leeftijdscontrole bij de verkoop van alcohol? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van het voornemen van bijvoorbeeld marktleider Albert Heijn om in haar winkels een aantoonbaar ineffectieve 2), 3), 4) wijze van leeftijdscontrole in te voeren?

Vraag 3

Kunt u naast het in NRC genoemde leeftijdscontrolesysteem Ageviewers andere leeftijdscontrolesystemen noemen, waarvan in geen enkele winkel waar deze systemen geacht worden te functioneren is vastgesteld dat niet-leeftijdsgerechtigden gemakkelijk kunnen slagen in het kopen van alcohol? Zo nee, hoe draagt de inzet van deze andere systemen er dan toe bij dat voorkomen wordt dat niet-leeftijdsgerechtigde jongeren gemakkelijk alcohol kopen via het supermarktkanaal?

Vraag 4

Hoe schat u de maatschappelijke waarde in van leeftijdscontrole op afstand, gelet op de effectiviteit en de ervaringen van een supermarktorganisatie die het systeem in al haar winkels inzet, hierover duidelijk aan haar klanten communiceert en daardoor geen noemenswaardige onvrede van klanten van welke leeftijd dan ook bespeurt?

Vraag 5

Wat vindt u van de afwijzing van het CBL van het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers, in het licht van de oproep van de GGD, STAP en Trimbos om over te stappen op aantoonbaar effectieve leeftijdscontrolesystemen en uw antwoorden op eerdere Kamervragen? 5)

Vraag 6

Bent u met mij van mening dat het essentieel is dat franchisers en filiaalhouders binnen  de supermarktbranche alle ruimte behoren te krijgen van hun hoofdorganisaties om juist die leeftijdscontrolesystemen in te zetten waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn, zeker omdat zij de daadwerkelijke verstrekkers van alcohol zijn en niet hun hoofdorganisaties?

Vraag 7

Bent u van mening dat nu duidelijk is geworden dat iedere organisatie die dat zou willen de leeftijdsgrenzen gemakkelijk optimaal kan naleven, organisaties die dit niet doen debet zijn aan het creëren van een toezichtsprobleem, gelet op het feit dat zij het onderliggende nalevingsprobleem eenvoudig kunnen oplossen?

1) NRC, 20 februari 2013, “Biertjes kopen? Nog geen 16 jaar? Dan blijft de kassa op slot.”

2) www.stap.nl/nl/nieuws/persberichten.html/3490/1941/optimale-naleving-leeftijdsgrenzen-alcoholverkoop-in-de-supermarkt-en-slijterij-haalbaar-#p3490

3)  Preventing Illegal Tobacco and Alcohol Sales to Minors through Electronic Age-Verification Devices: A Field Effectiveness Study. Brad Krevor; John A. Capitman; Leslie Oblak; Joanna B. Cannon; Mathilda Ruwe Journal of Public Health Policy, Vol. 24, No. 3/4. (2003), pp. 251-268.

4) Van Hoof, J. J., & Gosselt, J. F. (2013). Underage alcohol sales - it only takes minutes: A new approach to underage alcohol availability. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, in press.

5) Antwoord op vragen van het lid Voordewind over het bericht dat GGD Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) adviseren zo snel mogelijk over te stappen op effectieve leeftijdscontrole in supermarkten, 26 februari 2013, 2013D07498

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug