Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het voorgenomen staatsbezoek van de Rwandese president Kagame aan Nederland

maandag 05 oktober 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het voorgenomen staatsbezoek van de Rwandese president Kagame aan Nederland

Kamerstuk:    2015Z18134

Datum:           5 oktober 2015

Vraag 1

Klopt het dat president Kagame van Rwanda komende weekend (3 en 4 oktober 2015) een staatsbezoek brengt aan Nederland? Klopt het tevens dat hij met alle egards wordt ontvangen?

Vraag 2

Vindt u een dergelijk staatsbezoek gepast gezien de veroordeling door de VN aangaande de steun van Rwanda aan mensenrechtenschendingen in Congo 1) en de rebellenbeweging M23? 2)

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat ook dergelijke mensenrechtenschendingen en de algemene mensenrechtensituatie in Rwanda aan de orde zullen komen tijdens dit werkbezoek? Kunt u de Kamer hierover informeren?

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom deze reis niet ruim van te voren is aangekondigd? Klopt het bovendien dat er geen persmoment is ingepland waardoor er geen kritische vragen gesteld kunnen worden? Deelt u de mening dat dit bezoek een uitgelezen kans is voor president Kagame om kennis te maken met de Nederlandse benadering van de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele mensenrechten? Kunt u aangeven op welke wijze dit tijdens het staatsbezoek wordt ingevuld?

1) «The UN Mapping Report Documenting Serious Crimes in the Democratic Republic of the Congo, 17 november 2010: http://www.asil.org/insights/volume/14/issue/38/un-mapping-report-documenting-serious-crimes-democratic-republic-congo

2) «Rwandan Minister is leader of Congo rebels, UN says», 18 oktober 2012, the Guardian, http://www.theguardian.com/world/2012/oct/17/rwanda-minister-leader-congo-rebels-kabarebe

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug