Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het bericht «De tropenarts dreigt te verdwijnen»

donderdag 11 januari 2018

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Minister voor Medische Zorg

Kamerstuknr. 2018Z00163

Vraag 1
Kent u het bericht «De tropenarts dreigt te verdwijnen»?1

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat inmiddels vijf van de 24 ziekenhuizen zijn gestopt met de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg?

Vraag 3
Herinnert u zich het antwoord op eerdere Kamervragen van het lid Dik-Faber over de financiering van de opleiding tot tropenarts?2

Vraag 4
Erkent u nog altijd het belang van de werkzaamheden van artsen internatio-nale gezondheidszorg, zowel vanwege de internationalisering (transport van goederen en mensen) als onze betrokkenheid bij het opbouwen van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden?

Vraag 5
Deelt u de mening dat het daarom van groot belang is dat de opleiding niet uit Nederland verdwijnt?

Vraag 6
Deelt u de mening dat er geen sprake meer is van een «duurzame» situatie nu diverse ziekenhuizen stoppen met de opleiding en de groep ziekenhuizen te klein dreigt te worden voor het aanbieden van deze opleiding? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u bereid in overleg te gaan met ziekenhuizen, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), hulpverleningsorganisaties en andere relevante organisaties om te voorkomen dat het aantal opleidingsplekken voor artsen internationale gezondheidszorg verder daalt? Zo ja, wilt u de Kamer voor de zomer 2018 informeren over de uitkomsten van deze gesprekken?

1) Trouw, 9 januari 2018: https://www.trouw.nl/home/de-tropenarts-dreigt-te-verdwijnen~a0f827b4/

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 656

Zie ook: www.tweedekamer.nl

« Terug