Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het bericht dat één op de drie patiënten vorig jaar het voorgeschreven geneesmiddel niet heeft opgehaald

maandag 23 november 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het bericht dat één op de drie patiënten vorig jaar het voorgeschreven geneesmiddel niet heeft opgehaald

Kamerstuk:    2015Z22193

Datum:           23 november 2015

Vraag 1

Kent u het bericht “Eén op de drie haalt apotheekrecept niet op” ?1) Zo ja, wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Wilt u het rapport van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel), waar in het artikel naar verwezen wordt, voorzien van uw reactie naar de Kamer sturen?

Vraag 3

Hoeveel geld wordt er verspild door niet-opgehaalde medicijnen en ingeplande afspraken met medisch specialisten waarbij de patiënt niet komt opdagen?

Vraag 4

Wilt u een opsomming geven van de acties die u onderneemt om zorg mijden te voorkomen?

Vraag 5

Wat vindt u van het idee om apothekers de mogelijkheid te bieden een (symbolisch) bedrag voor gemaakte kosten wegens het niet afhalen van medicijnen in rekening te brengen (via zorgverzekeraars) bij  cliënten die hun recept niet komen ophalen, om zo zorg mijden tegen te gaan?

1)  Skipr 9 november : http://www.skipr.nl/actueel/id24416-en-op-de-drie-haalt-apotheekrecept-niet-op.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug