Schriftelijke vragen Eppo Bruins e.a. over een nieuw datalek bij Mossack Fonseca

vrijdag 22 juni 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins en de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA), Snels (GroenLinks), Van Weyenberg (D66), Omtzigt (CDA), Lodders (VVD) en Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het artikel «Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek»? 1)

Vraag 2
Op welke manier, in welke mate en op welke termijn zal de Belastingdienst de nieuwe data gaan gebruiken om de aanpak van belastingontwijking of -ontduiking te intensiveren?

Vraag 3
Klopt het dat de Panama Papers van mei 2016 inmiddels 6,2 miljoen euro aan aanslagen heeft opgeleverd? Hoe verhoudt zich dat tot de kosten, zijnde de personele inspanning om belasting te kunnen heffen? Leidt dit tot een positieve business case?

Vraag 4
Kunt u een meerjarenoverzicht geven van kosten en opbrengsten van data-analyse op het gebied van belastingontwijking of -ontduiking?

Vraag 5
Wat is de stand van zaken rondom de versterking van de informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst, zoals in het regeerakkoord is afgesproken?

Vraag 6
Wanneer stuurt u de Kamer een uitgewerkte business case toe, zoals in het regeerakkoord is afgesproken?

Vraag 7
Wat zijn de kosten en opbrengsten van de inzet van capaciteit op bestrijding van ontwijken van belasting met behulp van buitenlandse rechtspersonen die zijn opgezet met behulp van Nederlandse adviseurs? Wordt dit werk ook in de business case betrokken?

Vraag 8
In hoeverre raakt de uitstroom van personeel bij de Belastingdienst het werk van de data- en informatiespecialisten alsmede de fiscalisten die met dit werk bezig zijn? Kan dit ook in de business case worden meegenomen?

1) https://fd.nl/economie-politiek/1258948/spil-panama-papers-kende-meeste-eindklanten-niet-blijkt-uit-nieuw-datalek

Meer informatie

« Terug