Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf over de slechte bereikbaarheid van Ameland via de veerverbinding Holwerd-Ameland

maandag 26 februari 2018 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2018Z03404

Vraag 1
Kent u het bericht «Wagenborg-baas: nu echt uur U voor bereikbaarheid Ameland» en «burgemeester: Vaarweg Ameland moet geen karrenspoor worden»? 1)

Vraag 2
Deelt u de zorgen van de burgemeester van Ameland, ondernemers, bewoners en rederij Wagenborg over het annuleren van afvaarten door zeer laag water en de slechte bereikbaarheid tussen Ameland en Holwerd, zeker als met laag water niet meer gevaren kan worden?

Vraag 3
Welke actie is ondernomen sinds de Kamerbrief van 19 december 2016 (Kamerstuk 31 409, nr. 131) waarin onder meer bochtafsnijdingen, het realiseren van een sneldienst en het optimaliseren van het baggerregime zijn aangekondigd? Kunt u voor elk van de vijf (tijdelijke) maatregelen uit het Open Plan Proces aangeven welke actie is ondernomen en wanneer de maatregelen volledig zijn gerealiseerd? Op welke manier is de motie van de leden Aukje de Vries en Jacobi over een aanpassing van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland (Kamerstuk 29 684, nr. 128) uitgevoerd?

Vraag 4
Erkent u dat de vertragingen voor de komende tien jaar niet grotendeels zijn opgelost in tegenstelling tot de conclusie uit de Kamerbrief uit 2016? Welke actie gaat u ondernemen om de vertragingen wel grotendeels op te lossen?

Vraag 5
Wat is de stand van zaken van het proces voor een permanente duurzame oplossing voor de periode na 2029? Ziet u kans om al eerder tot een permanente duurzame oplossing te komen?

1) Leeuwarder Courant, 6 februari 2018, pagina 24 en https://www.omropfryslan.nl/nieuws/787882-burgemeester-vaarweg-ameland-moet-geen-karrenspoor-worden

Informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november