Tweeminutendebat Formele JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (vreemdelingen- en asielzaken)

donderdag 03 juni 2021 00:00

Bijdrage Don Ceder aan een plenair debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

3 juni 2021

Kamerstuknr. 32317, nr. 685

 

De heer Ceder (ChristenUnie):
Voorzitter, dank u wel. Dit is niet de eerste keer we het over de pushbacks gaan hebben. Sterker nog, er zijn de afgelopen dagen meer aanwijzingen gekomen dat het niet goed gaat. Daarom hebben wij een motie en we hopen dat de staatssecretaris deze boodschap wil overdragen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sprake is van gedocumenteerd bewijs van UNHCR, onderzoeksjournalisten en maatschappelijke organisaties over pushbacks door EU-lidstaten en -actoren, waaronder Frontex;

overwegende dat dit onaanvaardbare schendingen zijn van het internationaal vluchtelingenrecht en van Europese verdragen, en dat deze pushbacks onmiddellijk moeten stoppen;

verzoekt de regering om tijdens de aankomende JBZ-Raad te pleiten voor het instellen van een effectief onafhankelijk monitoringsmechanisme dat aanwijzingen van pushbacks en misstanden aan de grenzen van Europa en op zee kan onderzoeken en adresseren;

verzoekt de regering ook deze via dit monitoringsmechanisme gedocumenteerde pushbacks op te nemen in de Europese rapportageverplichtingen over het naleven van het EU-grondrechtenhandvest, en te pleiten voor onderzoek naar de juiste manier om deze misstanden te sanctioneren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Ceder, Jasper van Dijk, Piri en Teunissen.

Zij krijgt nr. 688 (32317).

 

« Terug