Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Participatiewet

20160514-CU-Opwekking-21402donderdag 07 juli 2016 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een voortgezet algemeen overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Participatiewet (AO d.d. 07/07)

Kamerstuk:    34 352          

Datum:           7 juli 2016

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb drie moties. De eerste had ik eerder aangehouden, maar ze was al verlopen, dus ik moet haar opnieuw indienen, want dat schijnt de procedure te zijn. Ze gaat over de praktijkroute.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vaststelling van de verminderde loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking met gevalideerde methodes op de werkvloer in de praktijk plaatsvindt;

overwegende dat op deze wijze goed in de praktijk vastgesteld kan worden of iemand binnen de doelgroep van de banenafspraak valt;

constaterende dat sociale partners in De Werkkamer met elkaar in gesprek zijn over het invoeren van een dergelijke praktijkroute;

verzoekt de regering om een "praktijkroute" voor bepaling van verminderde loonwaarde mogelijk te maken, waarbij De Werkvloer en gemeenten samenwerken, waardoor deze groep toegelaten wordt tot het doelgroepregister voor de banenafspraak,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Pieter Heerma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (34352).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
De tweede motie gaat over de locatiebepaling bij de inkoop van diensten.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werkgevers diensten die ze inkopen van arbeidsbeperkten volgens advies van Berenschot alleen zouden mogen meetellen voor de banenafspraak als het werk op de locatie van die werkgever plaatsvindt;

overwegende dat dit de inkoop van diensten onnodig beperkt;

voorts overwegende dat het voor sommige bedrijven niet mogelijk is om deze diensten op locatie af te nemen, bijvoorbeeld vanwege strikte veiligheidsprotocollen;

verzoekt de regering de inkoop van diensten ook mee te tellen voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Pieter Heerma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (34352).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Tot slot heb ik op de valreep de aangekondigde motie over de datum waarop de éénmeting naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Ik heb het zo sec, maar ook zo duidelijk mogelijk geprobeerd te formuleren, zodat er echt geen onduidelijkheid over kan bestaan.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering op 12 juli 2016 de eenmeting van de banenafspraak (oftewel de realisatiecijfers bij de overheid en het bedrijfsleven) naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Koşer Kaya, Voortman, Pieter Heerma en Karabulut.

Zij krijgt nr. 23 (34352).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november